Vragen over pasjessysteem

08-10-2020

Onlangs kondigde het college aan dat er plannen zijn om pas in 2023 een zogeheten ‘pasjessysteem’ in te voeren in Sliedrecht, waarmee inwoners gaan betalen per vuilniszak met restafval die zij weggooien. PRO Sliedrecht staat hier kritisch tegenover, omdat in andere gemeenten is gebleken dat dit een averechts effect heeft en de hoeveelheid zwerfafval hiermee toeneemt. Daarnaast zijn wij van mening dat de mensen die bijdragen aan een schoner milieu beloond moeten worden in plaats van bestraft. Ons uitgangspunt blijft: “De vervuiler betaalt”, dus gedragsverandering blijft in onze optiek  belangrijk.

Hoewel wij voorstander zijn van een milieuvriendelijk afvalbeleid, willen wij graag meer inzicht over betaalbare alternatieven voor dit pasjessysteem.

Daarom hebben wij op 8 oktober onderstaande vragen gesteld aan het college. Zodra de beantwoording hiervan binnen is, houden wij u op de hoogte.

 

Vragen:

De AVR werkt met nascheiding, in plaats van bronscheiding.
- Is de gemeente Sliedrecht gebonden aan het aanleveren van het huishoudelijk afval bij HVC? Of kan het afval ook bij de AVR aangeleverd worden?
- Wat zijn de ontwikkelingen bij HVC in Dordrecht om te investeren in nascheiding?

De investering voor de invoering van pasjes is fors te noemen, en de rekening wordt hiervoor bij de huishoudens neergelegd.
- Weegt deze investering op tegen de verhoging van de stortbelasting?

De fractie van de SGP/CU heeft in september al vragen gesteld over de communicatie naar inwoners.
PRO Sliedrecht onderschrijft de noodzaak van het verminderen van afval, en de kansen die er zijn om afval om te zetten naar herbruikbare grondstoffen om zo te komen tot een circulaire economie.
Dit is alleen mogelijk door een gedragsverandering.
-  Is het voorgestelde budget voor communicatie gebaseerd op het uitleggen van het nieuwe systeem of juist om de gedragsverandering te bevorderen?

- Als de invoering van het pasjessysteem doorgaat, gaan onze inwoners dan betalen per klik op het pasje of per kilo?

 

PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Vragen over pasjessysteem