ANBI

PRO Sliedrecht heeft een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)” status.

Voor PRO Sliedrecht geldt nu dat als u een gift overmaakt op bankrekening NL09RABO0399363637 t.n.v. PRO Sliedrecht, u deze van uw inkomstenbelasting af kunt trekken.

Om uw giften te kunnen verantwoorden, delen wij de volgende gegevens met u:

Wij zijn PRO Sliedrecht, een vereniging en politieke partij in Sliedrecht.

Het fiscaal nummer (RSIN) van PRO Sliedrecht is 8150.94.814.

Alle contactgegevens van de partij vindt u op de contactpagina.

Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 2: 1 van onze statuten. Deze luidt:

“De vereniging heeft ten doel het voeren van een progressieve politiek met een specifiek plaatselijk karakter zonder gebonden te zijn aan landelijke politieke partijen. Het steunen van lokale en regionale actiegroepen met een vernieuwend en progressief karakter. Het nastreven van een creatief beleid gericht op kleinschaligheid. Het stimuleren van een beleid dat zich richt op het welzijn van de individuele burger. Het zich inzetten voor een leefbaarder, gezonder en schoner milieu voor mens, dier en plant. Het in stand houden van de karakteristieke Sliedrechtse bebouwing.

Ons beleidsplan is omschreven in artikel 2: 2 van onze statuten. Hier staat:

“Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van progressieve politieke voorlichting door woord en geschrift en door het werven van leden.”

Zowel de samenstelling van het bestuur als de namen van de bestuursleden kunt u hier vinden.

PRO Sliedrecht heeft geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. De vereniging ontvangt giften, inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en een bijdrage van de raadsleden.

De uitgevoerde activiteiten van PRO Sliedrecht bestaan uit actief deelnemen aan de gemeentelijke politiek in Sliedrecht, het actief benaderen en spreken van onze inwoners en het houden van ledenvergaderingen. Daarbij zijn, tenzij anders vermeld, ook niet-leden altijd van harte welkom.

Hieronder vindt u onze jaarrekeningen:

- ANBI jaarrekening 2022

- ANBI jaarrekening 2021

ANBI jaarrekening 2020

ANBI jaarrekening 2019

ANBI jaarrekening 2018

ANBI jaarrekening 2017

ANBI jaarrekening 2016

ANBI jaarrekening 2015