PRO Sliedrecht stelt vragen over speelvoorzieningen (update)

02-10-2020

Afgelopen week was er commotie in ons dorp om twee speelvoorzieningen die recent zijn aangepast.

De eerste ging over een speelvoorziening (speelaanleiding) aan de burgemeester Ypeijstraat. In 2017 is deze speelplaats aangepast en zijn de speelvoorzieningen die er toen stonden vervangen. Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast, is deze speelplaats nu na slechts drie jaar opnieuw aangepast en zijn er een drietal palen geplaatst. Omwonenden stelden hier veel vragen bij en naar aanleiding daarvan, hebben zij nu een brief ontvangen dat dit wéér aangepast gaat worden.

Ook over hetgeen nu in de plaats is gekomen voor het bekende "speelschip" op het Winklerplein, komen reacties binnen van mensen die daar hun twijfels bij hebben.

PRO Sliedrecht heeft naar aanleiding van deze reacties besloten om op 24 september een aantal vragen te stellen aan het college. U vindt deze - inclusief de beantwoording - hieronder.

Vraag 1: Wordt elke speeltuin/speelplek aangepast als er klachten van geluidsoverlast binnenkomen?
Antwoord:
We onderscheiden hierbij 2 soorten geluidsoverlast:
Geluidsoverlast door jongeren.
Op het moment dat er klachten zijn over geluidsoverlast door jongeren, dan wordt dit besproken in het Coördinatie Overleg Overlast Sliedrecht (COOS). In dit orgaan zijn de gemeente, politie, Jongerenwerk en BOA's vertegenwoordigd. Gezamenlijk wordt gezocht naar een doeltreffende manier om de overlast te beperken.
Geluidsoverlast door een technisch mankement of het gebruik van een speelattribuut. Op het moment dat het speelattribuut geluid maakt, doordat deze stuk, versleten of anderszins stuk is, wordt gekeken of dit gerepareerd of hersteld kan worden. Een speelattribuut kan ook (onbedoeld) geluid maken door het gebruik. In dergelijke gevallen wordt gekeken of het probleem technisch verholpen kan worden. Is dit niet het geval, dan zal een speelattribuut vervangen worden.

Vraag 2: Zo ja, doet de gemeente dit al bij één enkele klacht, of moeten hier meer geluiden van onvrede voor bekend zijn?
Wij nemen elke melding serieus en reageren hier gepast op.

Vraag 3: Is het beleid om elk jaar de kleine speelvoorzieningen aan te passen?
Nee, dit is niet het beleid.

Vraag 4: Zo ja, zijn de kosten voor deze aanpassingen opgenomen in de post voor speelvoorzieningen en gaat dit hiermee ten koste van toekomstige geplande aanpassingen van andere speelplekken?
Zie beantwoording vraag 3.

Vraag 5: Zijn deze aanpassingen in lijn met de ideeën die door de omwonenden zijn aangedragen?
Ja. Eventuele aanpassingen aan speelattributen wordt gedaan in de lijn van de oorspronkelijke wensen inventarisatie voor de betreffende locatie/buurt.

 

We waren niet helemaal tevreden met de beantwoording, want uit de reacties van omwonenden blijkt dat de nieuwe speeltoestellen niet in lijn zijn met de behoefte in de wijk. Daarom dienden wij samen met het CDA een motie in tijdens de Kadernota-vergadering van 29 september, waarin we het college oproepen om in 2021 in goed overleg met inwoners het aantal wipkippen en andere speeltoestellen voor jonge kinderen in Sliedrecht uit te breiden en dit te financieren uit het Dorpsfonds. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt vragen over speelvoorzieningen (update)