Ereleden Lia Hertog en Timo Pauw

Ereleden Lia Hertog en Timo Pauw

Hart voor je dorp, hart voor je club

Er zijn (maar) twee ereleden; Lia Hertog (2014) en Timo Pauw (2018). Ze gaan er beiden nuchter mee om. Ook zonder het erelidmaatschap hebben ze een hechte band met de partij.

Lia Hertog: “We zijn in 1980 in Sliedrecht komen wonen met al zijn voorzieningen, ik had het er gelijk naar mijn zin. Ik heb me destijds aangesloten bij de plaatselijke vredesbeweging, het waren de jaren van heftige protesten tegen kernraketten, inclusief een bezetting van het gemeentehuis. Toen die groep uit elkaar viel, heeft John Blokland mij gevraagd eens een vergadering bij te wonen van PS met Peter Kraaijeveld en Klaas de Winter. Vanaf dat moment begon ik op de publieke tribune vergaderingen bij te wonen. Later kwam Hanny erbij en samen werden we als outcast gezien die ook nog overlast veroorzaakte omdat we ons overal mee bemoeiden.”

Lia heeft na de steunfractie van 1994 tot 2002 in de raad gezeten, zie hiervoor ‘Al 35 jaar dwars voor Sliedrecht’. Hoe zit het met de band met de vereniging? “Het is voor mij niet alleen hart voor je dorp, maar ook hart voor je club. Dat zal niet veranderen, die band blijft. De huidige communicatiemiddelen maken het makkelijker. Vroeger bracht ik uitgetypte verslagen van de fractievergaderingen rond, nu kun je alles vinden op internet.” Ze krijgt als lid van de vereniging mails, maar doet nog meer; zo maakte ze laatst nog deel uit van de selectiecommissie voor de verkiezingen voor wat betreft de nieuwe leden. Gevraagd naar het waarom van haar betrokkenheid: “Dat is geen keuze, daar kom je gewoon niet vanaf.” Ze heeft nog niet zo lang geleden haar hele archief aan de partij geschonken. “Het is niet mijn geschiedenis, het is de geschiedenis van de partij”, verklaart ze. Typisch Lia Hertog!

Timo Pauw maakt op een andere manier kennis met de partij. “Dat kwam door mijn broer Tom, hij verbond zich eind jaren tachtig met de partij. Ik vond het wel interessant, maar was op mijn 18e met andere dingen bezig. Pas toen ik als voormalig bewoner van de Karekietflat hoorde van de plannen van hoogbouw aan de Rivierdijk, maakte ik daar namens de buren en mijzelf bezwaar tegen. Ik kreeg alleen maar respons bij PS en ben daardoor na het bezwaarproces blijven hangen en heb me aangesloten bij de partij. Vanaf 1999 als secretaris van de vereniging en van 2002 tot 2018 als raadslid, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Zoals ik veel geleerd heb van de vorige generatie, zie ik dat de generatie na mij heel geïnteresseerd is in de generaties boven hen. Je ziet ook bij hen het hart voor het dorp.” Timo heeft zich, met Gerrit Venis als voortrekker, sterk gemaakt om de organisatie van de vereniging te professionaliseren. “Er moest een omslag komen van een vrijbuitersclub naar een professionele organisatie.” Heel belangrijk, vindt ook Lia.

Over zijn betrokkenheid, nu in de hoedanigheid van voorzitter van de vereniging, bestaat geen twijfel. “Als er wat moet gebeuren, dan worden familieleden van onze leden ingeschakeld, als er vrijwilligers voor PRO Festijn in Monkey Town nodig zijn, staan ze klaar. En dan de groei van de achterban, daar wordt je blij van.” Het erelidmaatschap in 2018 vond Timo leuk om mee te maken, maar het lintje waar hij na 12 jaar raadslidmaatschap recht op had, heeft hij geweigerd. “Ik vind het een betaalde functie, dus daar hoef ik geen lintje voor te krijgen. Dan moet je wel wat meer hebben gedaan.” Typisch Timo Pauw!