Tijdelijke Vervanging Peter de Borst

22-11-2019

TIJDELIJKE VERVANGING PRO SLIEDRECHT RAADSLID PETER DE BORST

Begin juli 2019 berichtten we dat in verband met persoonlijke omstandigheden onze fractievoorzitter Peter de Borst het -de toen nog komende recesperiode- een stuk rustiger aan zou gaan doen. 

We zijn inmiddels bijna een half jaar verder en hebben moeten vaststellen dat Peter de komende drie maanden nog verminderd inzetbaar is.

Daarom heeft Peter, in nauw overleg met het verenigingsbestuur en de fractie van PRO Sliedrecht besloten zijn raadszetel tijdelijk beschikbaar te stellen. De kieswet biedt de burgemeester de mogelijkheid tijdelijk ontslag te verlenen.

Op grond van de Kieswet kan de voorzitter van de raad (burgemeester) aan een raadslid dat daar om verzoekt tijdelijk ontslag verlenen. Het tijdelijk ontslag gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing op het verzoek. Na een periode van 16 weken komt het tijdelijk ontslagen raadslid dan weer vanzelf terug in de raad.

Zijn opvolger is dan ook weer automatisch raadslid af.

Gedurende de komende periode zal Peter in de raad worden vervangen door Glawish Safai Pour (installatie als raadslid op 10 december a.s.).

Mevrouw Safai Pour is op dit moment al burgerraadslid voor PRO Sliedrecht.

Zij is van oorsprong afkomstig uit Iran. En vluchtte in 1994 uit haar geboorteland vanwege het daar heersend politiek regime.

In 2002 vestigde zij zich met haar gezin in Sliedrecht.

Glawish is docent aardrijkskunde aan het Insulacollege te Dordrecht.

Waarnemende fractievoorzitter Gerrit Venis neemt nu de voorzittersrol definitief op zich.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Tijdelijke Vervanging Peter de Borst