Stookkosten

19-01-2024

Afgelopen woensdag verschenen er op Sliedrecht24 een ingezonden brief met als kop “ Duur HVC warmtenet: Tablis verhoogt stookkosten…”  Ons raadslid Timo Pauw heeft in 2002 zijn eerste bijdrage (maiden speech) gehouden over de kosten van blokverwarming van de flats in de Deltalaan. Nu 2024 22 jaar na dato is hij op zoek naar een antwoord op de gestelde vragen. 

De inhoud van de brief, maar ook zeker de reacties eronder, spreken voor zich zelf. De ruim 60 reacties op de sociale media geven de ontstane onrust goed weer. De gehele Sliedrechtse politiek werd aangesproken met de vraag hoe het nu kan.

Het makkelijke antwoord is dan natuurlijk “daar gaan wij feitelijk niet over”. De woningbouwstichting Tablis mag dat allemaal zelf bepalen. Echter voor het warmtenet is HVC de enige partij waarmee zaken gedaan mag worden.

Uit alle reacties is het ons niet gelukt te bepalen of de verhogingen alleen van toepassing op de hoogbouw woningen die zijn aangesloten op het warmtenet of over alle huurders van Tablis.

In beide gevallen loopt de gemeente Sliedrecht vast in de afspraken 2021-2022 waarin staat      “ Partijen zijn het eens over de wens om de woonlasten (huur en overige kosten) niet te laten stijgen wanneer de woningen van het aardgas af moeten.”

Dit zijn de zogenaamde Prestatieafspraken tussen gemeente en Woningbouwstichtingen.

Wij twijfelen omdat Tablis zelf aangeeft op haar website  “Het energiecontract liep af per 31 december 2023. Doordat de energieprijzen stijgen moesten wij per 1 januari 2024 een contract afsluiten met hogere bedragen.…….”.

Als je het zo leest is het dus iedereen want alleen de mensen op het warmtenet hebben geen keus van leverancier.

Wij zouden hier een punt kunnen zetten en doorkunnen gaan naar het volgende dossier. Voordat we dat gaan doen willen we nog wel graag stilstaan bij de naam HVC. Dat is een groot bedrijf met Naamloze Vennootschap (NV) als de zogenaamde rechtsvorm.

Korte uitleg en vast bijgaand onze excuses voor de techniek maar 18% van deze aandelen zijn in het bezit van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo  (Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken).

De gemeente Sliedrecht heeft een garantierisicoaandeel van 6,19% van het totaal van Gevudo.  Dit levert ons als gemeente dividend op maar staan we ook nog garant voor als het misgaat.

Dat laatste lezen wij in de Jaarrekening van de gemeente Sliedrecht “ …Daarmee heeft HVC een actieve rol in de Energietransitie. Belangrijk daarin is het doel van HVC om per 2027 zelfstandig investeringen te kunnen financieren, zonder dat daar garantiestellingen van haar aandeelhouders voor nodig zijn.”

Tot zover dit dossier voor ons als PRO Sliedrecht en mij als raadslid. Al blijf ik nog zitten met het volgende. De afgelopen jaar is er voor onze inwoners weer op diverse manieren gecompenseerd in de stijgende energielasten. In december ook nog voor de inwoners die vallen onder de groep 120 en 150 procent van het wettelijk sociaal minimum. Landelijk belastinggeld wat dus direct doorstroomt naar de energiebedrijven.

Het is niet aan mij in de lokale politiek om een oordeel te hebben over de kosten van energie in Nederland. In mijn laatste gesprek met de firma Eneco en mijn jaarafrekening eens goed lezende kwam ik er wel achter dat ik voor het alleen hebben van een aansluiting gas en elektra al € 600,- per jaar betaal aan kosten belastingen en onderhoud voordat maar een verwarming of lamp aan kan gaat. Maar dat is voor een later moment.

Alles op een rij:

  • Tablis bepaalt zelf wie zij als leverancier wil en net als bij de gemeente Sliedrecht die geen gebruik maar maakt van leveranciers uit Rusland kan dat uitkomen op een stijging van de kosten. Die kosten van de niet Russische energie zijn landelijk gecompenseerd.
  • De gemeente Sliedrecht heeft prestatieafspraken met Tablis over het doorbelasten van de kosten van het warmtenet.“ Partijen zijn het eens over de wens om de woonlasten (huur en overige kosten) niet te laten stijgen wanneer de woningen van het aardgas af moeten.”
  • Indien Tablis gebruik maakt van HVC energie is dat dus van een leverancier die (nog) niet op eigen benen kan staan zonder garantstellingen van de aandeelhouders zoals de gemeente Sliedrecht ( heel klein deel).
  • Wij zouden het niet terecht vinden als de kosten van aanleg van het warmtenet op enige wijze worden neergelegd bij Sliedrechste huurders.

De volgende vragen aan het college blijven dan staan:

  1. Is de verhoging van toepassing op alle huurders of alleen diegene die aangesloten zijn op het warmtenet?
  2. Hoe is het mogelijk dat ondanks de gemaakte afspraken deze verhoging heeft kunnen plaatsvinden?
  3. Is er vanuit onze kleine rol als aandeelhouder ( garantstelling en dividend) nog iets te doen aan deze lastenstijging en/of lastenstijging in de toekomst?

Deze vragen gaan vandaag naar het college.

Namens de fractie van PRO Sliedrecht

Timo Pauw

 

 

 

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Stookkosten