Parkeren in de Middeldiepstraat

15-02-2024

Parkeren in de Middeldiepstraat

In de afgelopen weken heeft onze fractie  de eerste bewonersavonden bezocht die betrekking hadden op de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht of te wel de BHS.

Op deze avonden was er gelukkig gelegenheid om reacties te ontvangen van zowel de voor als de tegenstanders van het gehele schuifplan. Wij menen te zien dat de grootste groep inwoners voor ons is samen te brengen als  "een voorstander met daarachter wel de woorden “indien wordt voldaan aan”".

Voor de omwonende van het Willem Dreespark is het kortgezegd "niet bouwen in het park." Voor de omwonende van de Valkweg  ging het over bouwhoogte en overlast van de bouw. Dat laatste werd ingegeven door de overlast die er nu nog ervaren wordt na het aanleggen van het warmtenet.

Voor de Middeldiepstraat en omgeving gaat het grotendeels over het parkeren, of eigenlijk het parkeerprobleem. Op het plein rondom de huidige brandweer kazerne zijn 25 sociale huurappartementen gepland als onderdeel van de BHS.

Al luisterend naar de omwonenden heeft het plein rondom de brandweerkazerne nu een aantal parkeer functies. Dat zijn globaal genomen de bewoners zelf, bezoekers van de Kerkbuurt, de wat grotere bedrijfsbussen uit de wijk en uiteraard de bezoekers aan de omwonende.

Het fijne als het om parkeren gaat is het feit dat er Parkeernormen zijn waarin is vastgelegd waaraan bij nieuwbouwprojecten. De huidige normen leest u hier ze komen uit 2016. Op de website van de gemeente staat ook beschreven waarom deze normen er zijn.

“Indien er sprake is van verbouwingen of gebruikswijzigingen is het belangrijk dat er geen parkeeroverlast voor de omgeving ontstaat.”

Een heldere afspraak om te maken lijkt ons zo.

In deze afspraken staat over de Middeldiepstraat het volgende “Om aan te sluiten op de situatie in de Kerkbuurt wordt het gehele autoluwe gedeelte van de Kerkbuurt als één grote voorziening beschouwd en geldt de directe omgeving van dit gebied als zoekgebied voor compenserende parkeerplaatsen”

Niet wetende hoe groot de huizen worden gaan we even uit van de laagste norm die uitgaat van etagewoningen tot maximaal 65m2. Voor het centrum van Sliedrecht is er dan een norm van 1,5 parkeerplaatsen per appartement. Voor de volledigheid dat is een berekening inclusief de bezoekers.

De eenvoudige rekensom is dan 25 x 1,5 = 37,5 parkeerplaats die volgens de norm moet worden afgerond naar 38. Tijdens de bewoners avond werd door de gemeente gesteld dat het gaat om 0,7 parkeerplaats per woning. Omdat wij er die avond niet helemaal  uitkwamen hebben wij de vraag overgelegd aan het college. Antwoorden staan hier.

Het college stelt dat hier niet de eigen parkeernorm van toepassing is maar een besluit van de provincie Zuid-Holland die op 14 maart 2022 het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland heeft vastgelegd leidend is.

In artikel 6 staan 2 zogenaamde bepalingen waarvan in de eerste staat “sociale huur, lid 1 een parkeernorm van 0,7 autoparkeerplaats per sociale huurwoning wordt gehanteerd voor nieuwe sociale huurwoningen”.  

De vraag is nu dus wat gaat er voor? De Omgevingsverordening van de provincie of onze eigen Parkeernota

Het gaat te ver alle technische wetsteksten hier neer te zetten maar kort gezegd kan de Provincie Zuid Holland aan Sliedrecht zaken opleggen ( verplichten) of de in de vorm van een soort instructie meegeven.

Ons lijkt de parkeernorm van 0,7 geen verplichting is van de provincie. Wij lezen dit in het tweede deel van de verordening waar het college naar verwijst.

In het eerste deel stond dus ““sociale huur, lid 1 een parkeernorm van 0,7 autoparkeerplaats per sociale huurwoning wordt gehanteerd voor nieuwe sociale huurwoningen”.  

En deel 2 is vastgelegd dat “In afwijking van het eerste lid kan een andere parkeernorm worden gehanteerd, als er op de lokale situatie afgestemde regels of beleid voor parkeren zijn vastgesteld.”

Wij denken dat de aanwezigheid van onze eigen lokale Nota Parkeerbeleid past binnen het tweede deel en dus zou moeten gelden.

Het college meent van niet en doen wij vandaag navraag of de 0,7 parkeerplaatsen nu zijn opgelegd ( dan is ook dat helder) of dat het een keuze is vanuit het college. In het laatste geval zijn wij natuurlijk benieuwd naar de uitleg waarom.

Wordt vervolgt

Timo Pauw / 06-14542533

Raadslid PRO Sliedrecht

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Parkeren in de Middeldiepstraat