Jammer 2024

10-01-2024

Een met de beste bedoelingen gemaakte oproep om zuinig te zijn met Sliedrechts belastinggeld roept veel vragen op.

De vergelijking dat iemand die bezwaar maakt allerlei sociale voorzieningen in Sliedrecht onmogelijk maakt is schokkend te noemen.

"Bezwaar maken is gokken" is ook een verwijzing die niet klopt als je ruim 20 % van de aanslagen waartegen bezwaar werd gemaakt bijgesteld moeten worden..

Als laatste is de vraag hoe het dan zit met de inwoners die geen bezwaar maken, echter blijft dat speculeren.

Elk nadeel heb zijn voordeel is een bekend gezegde en omdat we er nu op gewezen zijn hebben wij vragen over de Gemeenschappelijk Belastingdienst Drechtsteden.

Dat er teveel bezwaren zijn lijkt ons duidelijk ( en met de huidige wetgeving onbeheersbaar) maar of alle lasten nu eerlijk worden verdeeld over de gemeenten die deelnemen aan deze gemeenschappelijke dienst is de vraag,

Daarom ook de volgende vragen aan het college:

Aangaande de opsomming van € 137.000 en het percentage van 65% hebben wij de volgende vragen.

1) Graag een specificatie van het bedrag van € 137.000. Hoe is dit opgebouwd? en met name willen wij weten of en zo ja welk deel van dit bedrag is ontstaan door de boete die geldt voor het niet tijdig reageren op een bezwaar?

2) Indien er inderdaad boetes zijn betaald is onze vraag welke afspraken er gemaakt zijn met de gemeente Dordrecht / GBD over hoe dit in 2024 gaat worden voorkomen?

Antwoord binnen 10 dagen.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Jammer 2024