PRO Sliedrecht krijgt antwoorden over Groen van Prinsterer

25-02-2021

Raadslid Timo Pauw stelde deze week artikel 39-vragen over het gebouw Groen van Prinsterer.

Op 15 februari was er een bespreking tussen het college en de gemeenteraad over de locatie Groen van Prinsterer.
In het raadsvoorstel van 26 september stond de volgende toelichting:
“2.1 b en c. Herontwikkeling van de Groen van Prinstererschool en de gebouwen aan de Maaslaan 6 en 10 levert een structurele besparing en een incidentele opbrengst op Het is financieel niet rendabel om deze gebouwen te renoveren en te verhuren. Door het afstoten van de gebouwen en het herontwikkelen van de locaties wordt structureel bespaard en kan een eenmalige opbrengst gerealiseerd worden. Deze opbrengst is nadrukkelijk afhankelijk van de bestemming die de raad aan deze locaties geeft. In de beslispunten en de financiële onderbouwing van de scenario's is uitgegaan van ontwikkeling van woningen, maar het is aan de raad om een keuze te maken over de herbestemming. Hiervoor zal aan de raad een separaat voorstel worden voorgelegd.” De inleiding van het raadsvoorstel vermelde “De gemeente Sliedrecht wil het gebruik van haar maatschappelijk vastgoed optimaliseren vanuit de gedachte ‘gebruik is belangrijker dan bezit’. Daarnaast staat in het collegeprogramma de taak om een besparing te realiseren bij het Bezuinigingsspoor Vastgoed. Vanuit deze achtergrond is dit Integraal Accommodatieplan (IAP) opgesteld.”


Wij hebben de volgende vragen (antwoorden zijn van 2 maart 2021)

1.Deelt dit college de mening van het vorige college dat de gemaakte afspraken nog
onderdeel zijn van het bezuinigingsspoor Vastgoed?

Het huidige college werkt ook aan de uitvoering binnen de lijnen van het
bezuiningsspoor van Vastgoed zoals dat door het vorige college is vastgesteld.

 

2.Is dit college van mening dat, bij verkoop van gemeentelijk vastgoed, de
opbrengsten van de verkoop een rol moeten krijgen in de keuze aan wie te
verkopen?
Bij de besluitvorming zijn er meerdere aspecten die een rol spelen. De opbrengst van
de verkoop is onderdeel van het afwegingskader voor de besluitvorming van het
college in september 2020.

2.1.Indien ja, graag een korte uitleg hoe het college dit beleid vanuit het vastgestelde
IAP gaat vormgeven of heeft vormgegeven?
Het afstoten en verkopen van het pand levert een structurele besparing op de lasten
voor vastgoed en een incidentele opbrengst.


2.2.Indien nee, graag een uitleg waarom niet?
zie vraag 2.1
3.Wanneer wordt door het college uiterlijk een beslissing genomen over de plannen
van de Leef?
Zodra wij beschikken over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.


Zodra de beantwoording van het college binnen is, plaatsen wij uiteraard een update.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht krijgt antwoorden over Groen van Prinsterer