Over reclames en reclamemasten

18-02-2021

Overal langs en om ons dorp verschijnen ze als paddenstoelen uit de grond; reclamemasten.
Hoge, lompe palen met schermen waarop adverteerders hun diensten en waren aanprijzen.
Voor de mensen die er vanuit hun huis tegenaan kijken, zijn deze een doorn in het oog en ook over energieverspilling en de invloed op de verkeersveiligheid kun je een flinke discussie opstarten.
Feit blijft wel, dat voor al deze masten een vergunning is aangevraagd. En zolang er na bekendmaking van de vergunningsprocedure in de krant geen fundamentele bezwaren worden ingediend bij de gemeente, kan de bouw gewoon doorgang vinden.

Om de inhoud van de reclames die op de masten te zien zijn te beoordelen, bestaat er een speciale landelijke commissie; de Reclame Code Comissie. Zij hebben een hele lijst met regels opgesteld waaraan een reclame moet voldoen voordat deze afgespeeld mag worden. Zolang een reclame-uiting aan deze regels voldoet, hebben wij over de inhoud dus lokaal vrij weinig te zeggen.

Dan over de palen zelf.
In 2019 heb ik namens PRO Sliedrecht vragen gesteld aan het college over de reclamemast bij de McDonalds in Hardinxveld-Giessendam, nadat een inwoner van Sliedrecht met klachten bij ons kwam. Maar omdat deze paal niet op Sliedrechts grondgebied stond en de vergunning in Hardinxveld-Giessendam op de gangbare manier was toegekend, konden wij hier niets tegen beginnen.

Over de ‘Sliedrechtse masten’ heeft het CDA Sliedrecht al meerdere malen vragen gesteld. Zolang zij zich scherp met dit onderwerp bezig houden en er geen inwoners specifiek bij PRO Sliedrecht aankloppen om hier werk van te maken, hebben wij geen reden om ons hiermee te gaan ‘bemoeien’. Er is in de lokale politiek namelijk een ongeschreven regel dat je geen onderwerpen van een andere partij ‘kaapt’ of er ongevraagd op meelift.
Dat wil niet zeggen dat wij de opmerkingen over de reclamemasten niet horen en lezen. Het wil niet zeggen dat wij het 100% eens zijn met de gang van zaken. En het wil ook niet zeggen dat wij het CDA niet zullen steunen, mochten zij met een voorstel komen.

Daarnaast zijn er heel veel onderwerpen waar gemeenteraadsleden zich mee bezig gaan houden, en als we ons allemaal met hetzelfde onderwerp gaan bemoeien, blijven andere zaken liggen die misschien nog wel veel belangrijker zijn. Mochten zich inwoners bij ons melden met klachten over de masten, dan zullen wij uiteraard kijken wat we voor hen kunnen betekenen.

Maria Stam
Gemeenteraadslid PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Over reclames en reclamemasten