Groene democratie

17-02-2021

Maandag 15 februari was ik woordvoerder namens PRO Sliedrecht op het dossier Groen van Prinsterer; een dossier wat al een tijdje loopt in de Sliedrechtse politiek.
De basis van de plannen voor deze locatie komen voort uit het IAP: het Integraal Accommodatie Plan (vastgesteld op 26 september 2017) dat het volgende als doel heeft;
“De gemeente Sliedrecht wil het gebruik van haar maatschappelijk vastgoed optimaliseren vanuit de gedachte ‘gebruik is belangrijker dan bezit’. Daarnaast staat in het collegeprogramma de taak om een besparing te realiseren bij het Bezuinigingsspoor Vastgoed. Vanuit deze achtergrond is dit Integraal Accommodatieplan (IAP) opgesteld (....)”

Er waren een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij scenario 2 de voorkeur van het college had met de volgende motivatie:
“Met de uitvoering van dit scenario wordt de doelstelling gerealiseerd. Door de opbrengst van de af te stoten gebouwen te maximaliseren en de kosten van de aanpassingen te rationaliseren kan binnen dit scenario op termijn het meest optimale positieve financieel resultaat worden gehaald.”
Dit besluit was een onderdeel van een breed bezuinigingsplan en PRO Sliedrecht stemde in 2017 ook tegen het IAP. Dit had te maken met de onderzoeken naar Stationsweg 4 (het pand Elektra/SOJS) en de toenmalige plannen met het raadhuis. De notulen teruglezend wordt er niet gesproken over de locatie Groen van Prinsterer en ging het zoals gezegd het raadhuis en Stationsweg 4.
Het gaat dus over geld en mogelijke opbrengsten voor de Sliedrechtse schatkist en daarover stond in het begeleidende raadsvoorstel het volgende geschreven:
“2.1 b en c. Herontwikkeling van de Groen van Prinstererschool en de gebouwen aan de Maaslaan 6 en 10 levert een structurele besparing en een incidentele opbrengst op. Het is financieel niet rendabel om deze gebouwen te renoveren en te verhuren. Door het afstoten van de gebouwen en het herontwikkelen van de locaties wordt structureel bespaard en kan een eenmalige opbrengst gerealiseerd worden. Deze opbrengst is nadrukkelijk afhankelijk van de bestemming die de raad aan deze locaties geeft. In de beslispunten en de financiële onderbouwing van de scenario's is uitgegaan van ontwikkeling van woningen, maar het is aan de raad om een keuze te maken over de herbestemming. Hiervoor zal aan de raad een separaat voorstel worden voorgelegd.”

Dan ga ik weer even terug naar gisteravond. Vorig jaar werd al duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad verder wilde met de huidige huurder (anti-leegstand) en dat is een feit. Feit is ook dat er na het debat in 2020 meerdere belangstellenden zich hebben gemeld met andere plannen voor dit pand. Voor ons was het gisteren overigens wel te vroeg om al die plannen gepresenteerd te krijgen.
Wij wilden op basis van de afspraken uit 2017 een open debat met naast de opdracht 'Afstoten of Herbestemmen' ook aandacht voor de bezuinigingsopdracht met een eenmalige opbrengst. We lijken het zijn te vergeten, maar op het Integraal Accommodatie Plan ligt ook nog een bezuinigsopdracht. Over dat onderdeel dient, volgens ons, de gemeenteraad nog kaders vast te stellen.

Het college moet dan een besluit aan de raad voorleggen, met daarin een argument waarom volgens hen de opbrengst kan komen te vervallen. Die kaders worden vervangen door alles wat Leef wil en wenst. Minimaal 12 leden van de raad zullen dit verhaal steunen, waardoor we weer op hetzelfde punt uitkomen als waar we nu zijn.

Echter, de weg die nu bewandeld wordt is een hele vreemde, omdat de gemeenteraad zichzelf nu niet meer serieus neemt en het college door een meerderheid van diezelfde gemeenteraad geen strobreed in de weg wordt gelegd...

Timo Pauw
Raadslid PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Groene democratie