kritische vragen over Onderzoek naar Winkeltijden

22-04-2021

Op dinsdag 13 april ontving de gemeenteraad per e-mail een persbericht omtrent het aangevraagde onderzoek naar de openstellingstijden in ons dorp. Hierin staat onder andere de volgende tekst: “In totaal ontvangen 3.000 inwoners en alle winkeliers en hun medewerkers in de week van 19 april een uitnodiging om deel te nemen aan het digitale onderzoek.”
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek, om te kijken hoe onze inwoners denken over de huidige winkeltijden en een eventuele verruiming daarvan.
Raadslid Maria Stam heeft namens PRO Sliedrecht een aantal kritische vragen over dit onderzoek gesteld. U vindt ze hieronder, inclusief de beantwoording.


Vraag 1: Op welke manier zijn deze 3.000 inwoners geselecteerd? Met andere woorden: naar welke criteria is hierbij gekeken?
Door I&O Research is een aselecte steekproef opgevraagd uit het BRP-register, omvang en selectiecriteria zijn: 3.000 inwoners ouder dan 18 jaar, woonachtig in zelfstandige woningen (dus niet een tehuis of inrichting) en minimaal een jaar in de gemeente gevestigd.

Vraag 2: Zijn deze inwoners hier vooraf voor benaderd, of weten zij van tevoren niet dat zij worden uitgenodigd voor dit onderzoek?
De steekproef is aselect uit het BRP-register, dus inwoners zijn hier niet vooraf voor benaderd.

Vraag 3: Kan er in de uitkomst van het onderzoek worden opgenomen wat de ‘opkomst’ was?
(Hoeveel mensen van deze 3.000 hebben de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld)

Ja, de respons wordt door I&O Research standaard verantwoord in de rapportage. Overigens zal de rapportage uiteraard ook een verantwoording bevatten over de gevoerde groepsgesprekken.

Vraag 4: Worden in dit onderzoek alle Sliedrechtse winkeliers meegenomen, of alleen de winkeliers ten noorden van de A15?
In het onderzoek worden alle winkeliers meegenomen.

Context: In de tekst staat de volgende passage opgenomen: “Naast de enquête zijn er twee groepsgesprekken met vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van winkeliers- en ondernemersverenigingen. (...)”
Vraag 5: Worden deze vertegenwoordigers van winkeliers- en ondernemersverenigingen aan gewezen door het onderzoeksbureau, of mogen de winkeliers- en ondernemersverenigingen zelf iemand naar voren schuiven?
Winkeliers- en ondernemersverenigingen wordt gevraagd zelf een vertegenwoordiging af te vaardigen voor het groepsgesprek.

Vraag 6: Wie stelt de vragen samen? Is dat het College, of worden deze vragen opgesteld door het onafhankelijke onderzoeksbureau?
De vragenlijst voor de enquêtes en het gespreksprotocol voor de groepsgesprekken zijn opgesteld door I&O Research op basis van ervaringen uit eerdere onderzoeken met een vergelijkbaar thema voor andere gemeenten. De gemeente Sliedrecht heeft (ambtelijk) feitelijk getoetst of de vraagstelling recht doet aan de lokale situatie. Na ambtelijke toetsing is de inleiding op de vragenlijst aangescherpt, de vragen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorstel van I&O Research.

Vraag 8: Kunnen de vragen uit de enquête met de Raad gedeeld worden? Aangezien de Raad opdrachtgever is, lijkt het niet meer dan logisch dat de Raad te zien krijgt op welke manier de vragen welke uit haar naam worden gesteld, geformuleerd worden.
De vragenlijsten zullen als bijlage bij de rapportage van I&O Research met de raad worden gedeeld.

Vraag 9: Er worden specifiek gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit verschillende geloofsgemeenschappen. Waarom worden er niet daarnaast ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de inwoners die niet bij een geloofsgemeenschap zijn aangesloten om eenzijdige meningen te voorkomen?
De basis van het onderzoek zijn de vragenlijsten voor alle winkeliers, het winkelpersoneel en voor een aselecte groep van 3.000 inwoners. In elk van deze groepen is de levensbeschouwelijke achtergrond geen selectiecriterium en zal een representatief beeld van alle soort meningen worden opgehaald.
Aanvullend en als verdieping op deze algemene kern, voert I&O Research enkele gesprekken met zogenoemde stakeholders of belangengroepen. In dit geval zijn er door I&O Research twee georganiseerde groepen geïdentificeerd die als vereniging of gemeenschap een belang zouden kunnen hebben bij dit onderzoeksonderwerp. Ook deze werkwijze is een gebruikelijk onderdeel van dergelijke onderzoeken die I&O Research in tal van gemeenten in Nederland uitvoert of heeft uitgevoerd.PRO Sliedrecht is erg benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek en daarmee de wensen van onze inwoners. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van onze bevindingen.


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
kritische vragen over Onderzoek naar Winkeltijden