De Lockhorst

06-12-2023

Afgelopen maandag lag er een voorstel voor over ons zwembad De Lockhorst, en even leek het wel of partijen al in een campagnestand terecht waren gekomen. Er waren lange verhandelingen met vele wensen voor de toekomst, maar het gaat er nu nog over hoe we op 12 december besluiten over de korte termijn toekomst van zwemmen in Sliedrecht.

De situatie is als volgt. Ons zwembad wordt beheerd door Optisport. De overeenkomst met Optisport liep op het einde, en het college heeft besloten om het beheer weer over te dragen aan een derde partij. Besloten is een aanbesteding te doen. Bij zo een aanbesteding worden een aantal voorwaarden gesteld, en partijen kunnen daar op inschrijven. De hoop is dat er zo concurrentie ontstaat, waardoor de gemeente de gunstigste prijs gaat betalen voor het beheer.

Nu blijkt dat er maar een partij heeft ingeschreven, die wel voldeed aan de voorwaarden,  maar met een prijskaartje waar iedereen van schrikt. De komende jaren gaat het beheer 385.000 euro meer kosten dan bij de oude overeenkomst. En dat ook nog voor een periode van 4 jaar.

Ook voor ons is dat schrikken, en navraag door ons en andere partijen wees uit, dat de kostenstijging voornamelijk veroorzaakt wordt door de hoge energiekosten. Binnen de fractie hebben wij ons ook afgevraagd of de kostenstijging mede werd veroorzaakt door de beperkte periode dat het beheer wordt aanbesteed, namelijk 4 jaar. Deze 4 jaar zijn gebaseerd op de plannen van de fly-over waar het hele complex voor gesloopt moet worden.

Tijdens de vergadering hebben wij aangegeven dat deze kostenstijging in onze ogen onvermijdelijk is, en dat wij veel waarde hechten aan een goed zwembad, waar iedereen gebruik van kan maken, en waar onze kinderen gewoon moeten kunnen leren zwemmen.

Vanuit de SGP/CU kwam er een voorstel om de kosten te drukken door het hele recreatiedeel van het zwembad te sluiten, zo zou immers energie bespaard kunnen worden. Dit idee werd enthousiast omarmd door het CDA. Dit lijkt een logische optie, maar de gevolgen hiervan kennen we niet, terwijl er op 12 december over dit voorstel een besluit zal moeten vallen.

Opvallend was verder dat meerdere partijen al een wensenlijstje hadden voor een bescheiden nieuw zwembad.

Wij van PRO Sliedrecht zijn nog niet zover, omdat wij nog steeds geen voorstander zijn van bouwen in het groene hart, is een fly-over in onze ogen niet nodig en dus is sloop van het huidige complex ook niet aan de orde. Vinden we dan dat we gewoon bijna 400.000 euro per jaar bij moeten passen? Nee, dat ook weer niet. We kunnen nog steeds keuzes maken. Investeren in de huidige locatie door energiebesparende maatregelen te nemen, om zo een zwembad te behouden met recreatiemogelijkheden en natuurlijk het buitenbad met weide.

Verder zal eerst in kaart gebracht moeten worden wat de gevolgen zijn van het sluiten van het recreatiegedeelte. Vragen die wij hebben zijn:

  • Er wordt nu ook lesgegeven in het recreatiebad, wat zijn de gevolgen voor de wachtlijst?
  • Wat zijn de gevolgen voor de bezoekersaantallen, gaat het zwembad daardoor nog verder achteruit?
  • Hoe wordt er omgegaan met buitenbad in de zomermaanden, wordt dat bad en de weide dan ook gezien als recreatie en is dat dan niet meer te gebruiken?
  • Wat zijn de gevolgen voor de uitbater van de horeca, als er niet meer gerecreĆ«erd wordt, verdwijnen de klanten.

En misschien wel de grootste worsteling zal zijn, hoe gaat het in de toekomst met andere voorzieningen in het dorp als er onverhoopt een kostenstijging ontstaat. Sluiten we dat dan ook of stoten we het dan ook af?

PRO Sliedrecht staat echt niet te juichen over deze kostenstijging, maar we hechten aan alle voorzieningen voor onze inwoners, en vinden het zuur als er over een maand weer een voorstel komt enkele miljoenen uit te geven aan plannenmakerij voor een woonwijk voor toekomstige inwoners waar nagenoeg geen discussie over zal zijn. 

Hanny Visser


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht