De toestand in Sliedrecht

28-11-2023

Dit stuk ontvingen wij van een van onze PRO Sliedrecht-stemmers. Het is niet het standpunt van de partij of de fractie, maar wij wilden u dit niet onthouden:

Beste Sliedrechters,

Het wordt eens tijd om samen te vatten wat er allemaal in Sliedrecht speelt, zoals ik het uit het nieuws meekrijg. Natuurlijk kan ik niet alles tegelijk benoemen, maar het lijkt me handig om u eerst iets te vertellen over de bouwplannen die al bestonden en nog gaan komen. Dit omdat het nogal actueel is.

Laten we beginnen bij het watertorenterrein. Hier kan ik kort over zijn.

Het is een privéterrein. De eigenaar diende een plan in en de gemeente keurde het niet goed. De gemeente had zoveel eisen, dat de eigenaar het plan terugtrok. De eigenaar had bij het plan ook een stuk water onttrokken uit de rivier waardoor het uitzicht van enkele bewoners zou verslechteren. Inmiddels is de vergunning om water te onttrekken al verlopen en ingetrokken door Rijkswaterstaat. Daar ben ik blij mee.

Het volgende lopende project is het Winklerplein uit te voeren door de Windroos. Vanaf de bouw van het eerste object, de sloop van de oude apotheek en de buurt eromheen is er al gedoe. In het pand waar de nieuwe apotheek nu zit, zou het Chinese restaurant komen totdat op de plek van het huidige pand weer nieuwbouw staat.

Als gemaakte afspraken over de volgorde kort daarna worden veranderd, wil niemand meer meewerken. Dat is ook waarom het uitkopen door de gemeente rond het Winklerplein mislukt is, omdat het vertrouwen weg is.

Er wordt als argument gebruikt dat de bouw op de locatie van de oude apotheek stilligt vanwege fijnstof. Dit lijkt onzin, want als we even schakelen naar Baanhoek-West kan ik dat duidelijk maken.

Er liep al een tijdje een aanvraag voor een bouwvergunning voor het laatste stukje Baanhoek-West dat nog volgebouwd kon worden.

Het was al bekend dat de grond dusdanig vervuild was, dat deze de toets van de wet niet zou doorstaan na invoering van een nieuwe norm.

Ineens (dus voordat deze nieuwe norm inging) werd de procedure voor de bouwaanvraag versneld en in no time stond er een buurtschap.

Er werd niet gesproken over fijnstof en ook niet over bouwen op vervuilde grond. Zelfs de kopers werden hierover niet geïnformeerd door de gemeente.

Het is al jaren bekend dat er een wens ligt van met name het CDA en de SGP om te bouwen ten noorden van de spoorlijn, omdat zij willen dat hun kinderen ook in Sliedrecht kunnen wonen. Klinkklare onzin als je je bedenkt dat een deel van deze woningen onder het huidige regionale huursysteem zou vallen en dus openstaat voor mensen uit de regio. En dat iedereen de kans heeft om een huis te kopen, ongeacht waar je vandaan komt.

Komt nog bij dat die huizen achter elkaar gebouwd gaan worden, zodat er snel veel huizen bijkomen die niet allemaal door Sliedrechters bewoond kunnen gaan worden. De vernieuwde Staatsliedenbuurt is bijvoorbeeld voor 46% door mensen van buiten Sliedrecht bewoond.

PRO Sliedrecht is altijd tegenstander geweest van bouwen ten noorden van het spoor. Niet omdat de partij niet wil dat onze kinderen in Sliedrecht kunnen wonen, maar omdat dit nooit een onderdeel van Sliedrecht zal worden omdat het te ver van het dorp ligt en in het Groene Hart. Hier zijn afspraken gemaakt dat daar niet gebouwd mag worden.

Nog steeds gaan daar de handen niet op elkaar bij de provincie, die toestemming moet geven voor bouwen in het Groene Hart, er staat slechts een zin in het coalitieakkoord van de provincie. Inmiddels is er ook al tegenstand vanuit Wijngaarden, want die inwoners zien het al gebeuren dat de hele polder volgebouwd gaat worden. 

Mensen moeten leren dat een huis huren of kopen op een plaats die zij willen geduld vereist. Het is geen brood dat op de plank ligt en elke dag weer wordt aangevuld. Soms moet je ook je wensen weleens bijstellen naar wat wel mogelijk is en soms moet je ook accepteren dat Sliedrecht vol is. Natuurlijk is bouwen goed, maar wel voor Sliedrechters en binnen onze grenzen, zodat elke nieuwe bewoner ook echt bij het dorp hoort.

Omdat het CDA en de SGP voorstander zijn van bouwen ten noorden van de spoorlijn, zoeken zij elkaar na elke verkiezingsronde weer op, ze laten elkaar niet los. Heeft Sliedrecht ook nog de pech dat het een zeer ambitieuze CDA-wethouder heeft die graag zijn cv bijwerkt, omdat hij ambities heeft (misschien wel ergens burgemeester?). CDA’ers zijn ook niet gewend om elkaar af te vallen, maar elkaar rücksichtslos, dus zonder de gevolgen te willen zien, steunen.

Zo komt de wethouder CDA-minister Hugo de Jonge tegen en die zegt hem een bedrag om een noord-zuidverbinding te maken toe als voorwaarde om te bouwen ten noorden van de spoorlijn.

Hier klopt dus niets van, want Hugo gaat hier niet over, maar de provincie was aan zet. En nu hopen ze natuurlijk dat de provincie zegt: “Goh, zonde van die fly-over. Ga toch die buurt ten noorden van de spoorlijn maar bouwen, dan wordt die fly-over ten minste gebruikt.” Allemaal wishful thinking dat vaak tot niets leidt en alleen maar geld kost.

Over de fly-over. De gemeente heeft de betrokken partijen geïnformeerd, maar op een verkeerde manier. En zoals het al jaren gebeurt, op het verkeerde moment. Er is inspraak geweest en daarna alleen maar een uitspraak met een presentatie.

Dit is er van de inspraak gemaakt en u kunt alleen maar ja of ja zeggen:

Van Hugo de Jonge hebben we 21 miljoen gekregen en de bouw van de fly-over inclusief verhuizingen van de verenigingen en de bouw van een nieuw zwembad gaan 42 miljoen kosten. 

Ho even, gemeente Sliedrecht, dit klopt niet. In de eerste berichten over de subsidie van 21 miljoen stond dat het tweederde van de werkelijke kosten voor de bouw van de overspanning moest dekken.

Dat is bij mijn weten in totaal 31,5 miljoen. Daar de kosten van de verhuizingen van de verenigingen en de nieuwbouw van het zwembad nog bovenop. Dus dan is er 10,5 miljoen voor een zwembad en de verhuizing van de verenigingen. Dit kan nooit voor dat geld!

Dan heb ik het nog niet eens gehad over de aderlatingen, zoals het wegvallen van het zalencentrum de Lockhorst, wat ons theater is ter vervanging van de Bonkelaar.

Dan de bouwplannen in het Willem Dreespark. Laat ik vooropstellen dat nodig is dat een oude school vervangen wordt door woningen. Iedereen wist dit, maar zoals de plannen gepresenteerd zijn is dit onacceptabel. Het jaagt iedereen op de kast.

Werk nou wat dichter naar de Deltalaan toe, zodat de bewoners van de bestaande bebouwing minder last hebben van hoogbouw. Er blijft met de gepresenteerde plannen gewoon weinig over van het park. Deze plannen staan haaks op de voorgenomen vergroening van Sliedrecht. Begin op de hoek Deltalaan Maaslaan met hoogbouw en laat dat trapsgewijs aflopen.

Zoals ik al eerder verteld heb gaat een groot gedeelte van de huizen naar mensen van buiten Sliedrecht, die ook hun kinderen weer in Sliedrecht willen laten wonen. Ook hier wil ik zeggen: accepteer dat Sliedrecht vol is. 

Voordat de eerste bouwplannen kunnen beginnen zijn we drie jaar verder. Het zou best eens kunnen dat de wethouder dan geen wethouder meer is. De verkiezingen zijn dan geweest en misschien is hij wel ergens burgermeester of ontvangt hij wachtgeld. Sliedrecht blijft dan achter met de kosten en een erfenis waar heel veel mensen niet op zitten te wachten.

Op sommige punten kom ik misschien later nog weleens terug. Inmiddels is aangekondigd dat de vijf hoog flats in de Thorbeckelaan, de Rembrandtlaan en een aantal huizen in de Roerdompstraat binnen drie jaar gesloopt gaan worden. Dat is iets wat Tablis uitvoert. Voor die tijd moet dus de Maaslaan al klaar zijn, omdat daar de huurders vanuit de Thorbeckelaan naartoe kunnen gaan.

Kortom mensen: ‘t’mot eerst warre wil’t reeën’, maar het college van de gemeente Sliedrecht is zelf in de war. Ze nemen veel te veel hooi op hun vork. U en ik gaan dat betalen. Hiermee heb ik het meeste over de toestand in Sliedrecht wel opgeschreven.

Een trouw PRO Sliedrecht-stemmer


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht