Woordvoering Begroting van Mark Verheul

11-11-2020

 

Op dinsdag 10 november heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de begroting 2021 besluitvormend behandeld. Hierbij de woordvoering van onze fractievoorzitter Mark Verheul.

 

Voorzitter,

Ik weet dat u er geen voorstander van bent om de oordeelsvormende vergadering over te doen, dus zal ik geen verdere woorden wijden over hoe PRO Sliedrecht tegen het huidige proces aankijkt.

Om niet net als Dhr Penning tijdens de afgelopen oordeelsvormende vergadering 3x onderbroken te worden door Dhr Dunsbergen van het CDA met de vraag of PRO Sliedrecht de begroting kan steunen, zal ik daar gelijk helderheid over geven: Beste Dhr Dunsbergen, zoals het er nu naar uitziet kan PRO Sliedrecht niet akkoord gaan, maar wellicht dat u en uw fractie daar verandering in kunnen brengen. Hoe? Dat hoort u zo. 

Wel kunnen we u melden dat gisteren de openstaande vragen van PRO Sliedrecht in een overleg met ambtenaren van de gemeente zijn besproken. Er is verduidelijking gekomen op de openstaande vragen. Dank hiervoor. Het gaat op één uitzondering na vooral om technische zaken. T.a.v. de rentetoerekening naar gesloten exploitaties heeft PRO Sliedrecht nog wel haar twijfels. Dit hoeft echter niet leiden tot een aanpassing van de begroting.

Met de ingeslagen weg bij de kadernota en de doorwerking daarvan in deze begroting is het duidelijk geworden dat het college ambitieus is. Erg ambitieus. De fractie van PRO Sliedrecht vraagt zich dan ook hardop af of het wel realistisch is en het college niet in een sprookje leeft, want voorzitter laten we eerlijk zijn. Er is in 2018 een College uitvoeringsprogramma geschreven door het toenmalige college op basis van de toen beschikbare capaciteit. Daar is in de afgelopen 2 jaar weinig aan veranderd, maar toch moeten we nu na 2 jaar al constateren dat het binnen behaalde portefeuilles alles behalve smooth is verlopen. doelen worden niet gehaald en volgens het college is één van de redenen capaciteitsgebrek. Voorzitter, de fractie van PRO Sliedrecht hoop oprecht dat alle, nouja, BIJNA alle ideeën en plannen gerealiseerd gaan worden.

 

Voorzitter,

U kent de fractie van PRO Sliedrecht nog niet zo lang, maar mijn collega raadsleden weten dat PRO Sliedrecht in het verleden vaak kritisch is geweest wanneer het ging om de ambtelijke organisatie. Wij zien met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris dat er een nieuwe en verfrissende weg wordt ingeslagen. De Fractie van PRO Sliedrecht zal ten alle tijden kritisch blijven, maar heeft vertrouwen in de gemeentesecretaris.

Wat had ik graag paar grappen willen maken over dit sprookje, want daar gaan we het nu over hebben, maar helaas is dit onderwerp daar veel te serieus voor, omdat het namelijk grote impact heeft op Sliedrecht en haar inwoners. U raadt het wellicht al; Woningbouw. Het college evenals het merendeel van deze raad schuift de wens om Sliedrecht fors uit te breiden niet onder stoelen of banken. Bij de één leeft de wens al wat langer en de ander gebruikt het rapport Volkshuisvestelijke opgave in beeld uit 2016, beter bekend als het RIGO rapport, als één van de redenen om Sliedrecht te laten groeien en met name het prachtige groene landschap dat Sliedrecht nog rijk is om te toveren naar Sliedrecht Noord. Voorzitter, Tijdens het besluitvormend behandelen van der kadernota heb ik het namens PRO Sliedrecht nog eens hardop uitgesproken: PRO Sliedrecht heeft zich nooit herkend in het rapport en is daar altijd heel open en eerlijk over geweest met discussies en vragen van andere raadsleden met als gevolg.

Maar voorzitter, afgelopen week is het nieuwe RIGO rapport gepubliceerd en de conclusies liegen er niet om. Uit het nieuwe onderzoek is gebleken dat de woningbehoefte tot 2031 veel lager uitvalt dan in het rapport uit 2016 staat beschreven. Voorzitter, vanavond bespreken wij de begroting 2021 van de gemeente Sliedrecht en niet het RIGO onderzoek, maar omdat deze begroting veel plannen en de daarbij horende miljoenen plankosten bevat wil ik het toch even aanstippen. Wel vraag ik aan mijn collega raadsleden of zij ook het rapport hebben kunnen lezen en het met mij eens zijn dat de uitkomsten van het nieuwe RIGO rapport afwijkt van het RIGO rapport uit 2016.

Afsluitend wil ik nog graag één onderwerp aanhalen en dat betreft de kredietaanvraag van €1,5 miljoen voor de herstructurering van de Leegwaterstraat. Het is de fractie van PRO Sliedrecht niet duidelijk wat wij exact mogen verwachten voor dit bedrag. Daarom dienen wij een amendement in om beslispunt 2E uit het raadsbesluit te halen en deze later als een apart raadsvoorstel te behandelen. Zo heeft de wethouder de tijd om ons en wellicht andere fracties te overtuigen.

Hierbij dien ik het amendement officieel in en bedank ik iedereen voor zijn en haar tijd.

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Woordvoering Begroting van Mark Verheul