Wie gaat er over het Geld?

01-03-2024

Binnenstedelijk Herstructureren in Sliedrecht of te wel BHS is een onderwerp dat de gemoederen flink bezig houd in Sliedrecht.

Als fractie kost het wel wat tijd en werk om alles scherp te krijgen voordat we de definitieve keuzes gaan maken als gemeenteraad. je hoort ons niet klagen, daarvoor zijn we immers ook raadslid.

Keuzes maken: Daar wringt ook nog de schoen als je de informatie van de laatste weken naast elkaar zet.

Tablis en de gemeente Sliedrecht gaan met elkaar aan de slag, de klankbordgroepen zijn ingedeeld. Dan komt de vraag "wat gebeurd er nu" als er uit dat overleg een super idee komt voor een voor de eerste 3 locaties ( Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg)?

In hoeverre is het dan nog mogelijk om binnen de huidige afspraken TUSSEN Tablis en de gemeente Sliedrecht door dit super idee ten uitvoering te brengen?

Tijdens de avonden die wij bezocht hebben werd daar door en namens het college ook over gesproken. Opvallend daarin zijn de woorden budgetneutraal / kostendekkend.

Dit betekend dat de opbrengsten en de kosten in evenwicht moeten zijn.

Dat is een goed uitgangspunt echter is er maar een instantie die daar over gaat binnen de gemeente Sliedrecht en dat is haar gemeenteraad.

Hoewel niet letterlijk werd op zijn minst werd door het college de suggestie gewekt dat dit door de gemeenteraad is vastgelegd in het verleden. Wij kunnen ons dat niet voor de geest halen maar dat zegt niet zoveel in dit traject met tientallen besluiten.

Dit roept dus vragen op en ons raadslid Timo Pauw heeft deze vragen voorgelegd aan het college.

Doel van de vragen is antwoord te krijgen op welke wijze de gemeenteraad straks kan reageren op de uitkomsten van het overleg Tablis / Gemeente Sliedrecht / Klankbordgroep / andere belanghebbende.

Komen er goede idee├źn uit? past dit financieel binnen het gehele project ? en zo niet hoeveel kost het dan dit wel te doen.? Aan deze laatste zin willen wij nog toevoegen dat wij veelal de vraag krijgen wie er nu wat besluit? In deze is dat gemakkelijk te beantwoorden als het over Sliedrechts belastinggeld gaat is dat de gemeenteraad.

Onze vragen:

1) Is onze constatering juist dat de BHS moet worden voltooid met een budget neutrale grondexploitatie / resultaat?

2) Indien ja: kunt u dan aangeven wanneer dit raadsbesluit is genomen?

3) Indien er geen raadsbesluit is genomen is er dan sprake van een ander besluit? En zo ja door wie is dit genomen?
Indien nee: waarom heeft u dit dan in deze woorden verteld aan onze inwoners?

4) Graag een overzicht van de inmiddels verstrekte subsidies uit het Rijk en provincie die zijn toegewezen aan de BHS en de eventuele gevolgen voor de exploitatie.

5) Is er ook gewerkt aan scenario's waarin "niet bouwen in het Willem Dreespark" en het "waarderen van de Parkeernormen 2016 voor de omgeving Middeldiepstraat" zijn meegenomen? en indien ja, wat waren hierbij de gevolgen voor het resultaat?

Namens de fractie van PRO Sliedrecht dankzeggend voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Timo Pauw


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Wie gaat er over het Geld?