Dreespark deel 3

22-02-2024

Al ruim een half jaar staat er een grote knalgele olifant in de raadszaal als het gaat om het Wilem Dreespark.

Om deze olifant heen wordt een dans gedaan als het gaat om de rede waarom de hele schuifoperatie van sociale huurwoningen in Sliedrecht MOET resulteren in bouwen in het Willem Dreespark. Dan blijven wij even weg of dit nu 5 - 10 of meer % van het park is. Waarom moet het nu ? De gemeente heeft meer grond locaties in Sliedrecht in eigendom die konden dienen als schuiflocatie. Denk hierbij aan locaties op de locatie Groen van Prinsterer, politiebureau, Valkweg bovenop de nieuwe schoolgebouwen enz.

Nog niet alles is nu helder voor ons en moeten we nog even doorspitten.

Wel boven water is het volgende.

  • Hoe zijn we uitgekomen op 180 woningen in de 3 deellocaties van de BHS ( Valkweg, Middeldiepstraat., Maaslaan)  en besluit bestond immers uit 4 locaties.      "Het totaal aantal woningen fluctueerde in de verkenningsfase. Het totaal aantal woningen voor de 4 locaties fluctueerde in de eerste fase boven de 200 woningen. Voor de Maaslaan ging het toen om ruim 80 woningen. Met het vervallen van het sportpark aan de Thorbeckelaan zijn we in de samenwerkingsovereenkomst uitgekomen op een totaal van 180 woningen voor een haalbaar project. Een aantal wat ruimtelijk inpasbaar is, voorziet in de woonvraag, de schuifoperatie mogelijk maakt, ruimtelijke kwaliteit geeft en voor het totale project leidt naar een kostenneutrale grondexploitatie"....                 Dus Maaslaan van 80 naar 120 woningen.
  • De rede dat dat er gebouwd moet worden in het park  komt volgens het college dus voort uit "De grens niet verleggen aan de Maaslaan, betekent geen ruimtelijke eindkwaliteit, minder marktwoningen en geen kostendekkende exploitatie voor het project.".   Uitleg kostendekkenheid is er niet en het gaat om sociale woningen ( schuifoperatie) maar minder marktwoningen is nu ook een argument....
  • Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat er gebouwd moet worden OP de locatie van het ( enkelfout). Ergens is dat los gelaten en volgens het college in oktober 2023. "De nieuwe grenzen zijn vastgesteld met de stedenbouwkundige visie." Wij moeten nog even zoeken naar waar dat precies is gebeurd.     
Lees alle antwoorden hier, wordt vervolgd

Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Dreespark deel 3