Werkgroep Woonvisie

22-02-2018

In de vergadering van 12 december 2017 heeft de Drechtraad de Woonvisie Drechtsteden 2017-2031 (GOED WONEN IN DE DRECHTSTEDEN) vastgesteld.
Daarin beschrijft de Drechtraad welke ambities hij heeft voor het wonen in de Drechtsteden. Bij de vaststelling heeft de Drechtraad ook gesteld, dat de (nu) 7 gemeenten van de Drechtsteden deze visie zouden moeten beschouwen als richtinggevend voor de eigen, plaatselijke plannen.

Nu zijn dus de 7 gemeenten zelf aan zet en zullen zij in een voor eigen stad en dorp op te stellen lokale uitvoeringsparagraaf moeten beschrijven hoe plaatselijk invulling kan worden gegeven aan de – torenhoge – regionale ambities.

In de Woonvisie staat dat de gemeenten uiterlijk medio 2018 hun lokale uitvoeringsparagraaf gereed moeten hebben.

PRO Sliedrecht heeft over de Woonvisie bij eerdere gelegenheden al een aantal stevige standpunten ingenomen. Zo heeft ons Drechtraadslid (samen met de vertegenwoordiger van de SP) in de Drechtraad tegen de Woonvisie gestemd, want:
a. PRO Sliedrecht gelooft niet in de ambitie 15.000 woningen meer te realiseren dan wat er al nodig is voor de “eigen” bevolkingsgroei (9.560 tot 13.800 woningen); dat zal al moeite genoeg kosten;
b. PRO Sliedrecht is tegen het “pas op de plaats als het gaat om de sociale voorraad”.

Dit neemt niet weg dat we natuurlijk graag meedenken over wat Sliedrecht in de uitvoeringsparagraaf gaat opschrijven.

Net als we dat deden bij de Dijkvisie nodigen we daarom Sliedrechters uit met ons mee te denken en te praten over wat er vanuit onze lokale partij kan worden aangedragen voor goed wonen in Sliedrecht.
We hebben om deze reden de Werkgroep Woonvisie PRO Sliedrecht opgericht en gaan daar in februari mee van start. De activiteiten van de Werkgroep zullen er op gericht zijn uiterlijk in mei 2018 de PRO Sliedrecht visie gereed te hebben.

Heeft u belangstelling mee te doen in deze Werkroep?
Meldt u dan aan bij ons raadslid (tevens lid van de Drechtraad) Gerrit Venis: gerrit.venis@kpnmail.nl
Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie.


Reacties

06-08-2018 09:35 - Avant:

Test avant

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Werkgroep Woonvisie