Waar gaan we zwemmen 2028 (update 27 januari)

27-01-2023

Update 27 januari 2023

We moesten er 3 keer om vragen maar eindelijk antwoord. Het zwembad moet zo ie zo weg voor de mooie fly-over maar het het lot van het zalencentrum, sporthal en brasserie is nog niet bekend. Het wordt steeds vreemder..... Lees hier het antwoord

 

Update 25 januari 2023

Omdat er in de nieuwe plannen voor de scholen op de Valkweg ruimte is gemaakt voor een nieuwe sporthal ( in plaats van Sporthal de Valk) werden er gisteren in de oordeelsvormende raadsvergadering goede vragen gesteld over het zogenaamde Ontwikkelperspectief Sportaccomodaties. In dit stuk wordt er gekeken hoe in de toekomst om te gaan met onze sport accomdaties. De vraag die hierin mede wordt beantwoordt is of we voldoende accomodaties hebben om alles wat we willen ook kunnen doen. Dit stuk wordt in het tweede kwartaal van dit jaar besproken met de gemeenteraad.

Met andere woorden voor De Valk maar daaraan voor ons ook vastgeskoppeld Sporthal de Lockhorst kunnen we vervangen / slopen voordat we  bepalen wat we willen en nodig hebben in de toekomst.

Deze vervolgvraag gisteren werd wel gesteld (niet door ons) maar helaas niet van een antwoord voorzien door het college. Sterker nog als je de documenten leest ( klik hier) is de Sporthal de Lockhorst welliswaar slecht bezet maar opheffen levert nu problemen op in de andere hallen. Van deze accomodaties waarvan we er  gaan we er al een vervangen, die kost 5,7 miljoen euro maar of datgene wat nodig is er ook kan is niet bekend. 

Dat leverde verwarring op bij ons als fractie, de sloop in 2028 had toch betrekking op het gehele pand / Sporthal, Zwembad, Brasserie en Zalencentrum ?  of toch niet ?

Google leert ons dat het past zal kunnen passen een deel van het pand te laten staan, maar wij zijn geen expert. Dus de vervolgvragen maar gesteld om het zeker te weten.

  1. Hebben wij nu goed begrepen dat de sporthal buiten de eventuele sloopplannen valt indien er in 2028 een viaduct gaat worden aangelegd.?
  2. Indien dat zo is zijn er dan nog meer delen van het huidige pand die blijven staan?
  3. Indien dit niet zo is klopt het dan dat het door u gegeven antwoord op vraag 3 (vragen serie 2) het af te boeken bedrag van 2,9 miljoen euro in 2028 inderdaad moet worden afgeschreven voor de sloop van het gehele pand inclusief zalencentrum. sporthal, zwembad en brasserie ?  

Wat vooraf ging

Hoewel de vragen en dus ook de antwoorden wat diep in de techniek gaan hebben wij ze hier online gezet.

Kort samengevat de investeringen die we nu moeten doen ( voornamelijk in het zwembad) moeten worden afgeschreven. Deze afschrijvingen worden normaal verdeeld over 15 of 20 jaar, de zogenaamde technische levensduur. Nu het plan is het complex te slopen in 2028 zou dit moeten worden ingekort naar 5 jaar. Boekhoudkundig gaat het, op deze manier, kloppen dit niet te doen maar het gevolg is dat als de sloop doorgaat in 2028 de gemeente Sliedrecht de openstaande kosten in een keer gaat afschrijven. De Sliedrechtse kosten van het nieuwe viaduct stijgt hiermee weer met ruim € 450.000. De gevolgen over waar te (diploma) zwemmen, te korfballen, te tuinieren, te skeeleren, te schaatsen enz. nog dara gelaten.

Antwoord op vraagt 4 leert ons dat het beschikbare geld waaruit we dit soort lasten betalen bijna leeg is. Wat het aangeeft is dat er buiten deze projecten  dit potje met geld, tot en met 2028, bijna leeg is.  Wat ook kan is dat het college ook zelf wel weet in een onhaalbaar project te zijn gestapt, de toekomt zal het leren.

 

In ons dorp gaat het al een tijdje over het nieuwe viaduct over de A15. Van de rijksoverheid hebben we zelfs subsidie gekregen en hoeft de gemeente Sliedrecht nog maar 11 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen. Daarnaast verdwijnen er wat moestuinen, gebouwen en sportverenigingen al was bij de laatste bewonersavond nog niet veel duidelijk wie wel en wie niet.

Wat al wel lang in de lucht hing was dat zalencentrum de Lockhorst en ons zwembad in de weg stonden om de "Koers 2030"  brug aan te laten sluiten bovenop de weg richting de polder,

Dat het zwembad en het zalencenttrum worden gesloopt is inmiddels opgeschreven door het college. Er wordt nog "vermoedelijk" geschreven maar alle investeringen voor de renovatie worden inmiddels teruggetrokken. Geheel in stijl van de nieuwe werkwijze van het nieuwe college wordt niet om een besluit van de gemeenteraad gevraagd maar wordt er in een hoog tempo geschoven met geld. Hierdoor raken wij in ieder geval het overzicht kwijt en  hebben deze vragen gesteld.

Want het onderzoek naar het nieuwe zwembad dat door de coalitie nog "verkocht" werd onder het mom van klimaatneutraal moet nog starten (lees hier het idee). Het woord viaduct werd nog niet genoemd maar het idee was vermoedelijk "laten we met een mooie excuus vast beginnen aan een nieuw zwembad". We dachten het al en het bewijs is nu hier.

Dit omdat de deadline erg hard is namelijk 2028 (eerste kwartaal) anders verliezen we het geld van de rijksoverheid.

Dus de vraag waar we in Sliedrecht anno 2028 kunnen zwemmen is er een die nog wel wat vaker op tafel komt te liggen!! 

Lees hier de brief van het college en leer wat een scopewijziging is....

Deze informatie roept de volgende vragen op: 

Geacht college,

Naar aanleiding van deze CIB hebben wij de volgende verheldering vragen.

1. Aangaande de investering, welke niet worden gedekt uit uit de voorziening (dus geactiveerd worden) zijn ruim € 800.000 lager. Dat is meer dan de helft van het investeringsbedrag. Daar staat tegenover een lagere kapitaallast van € 21.000. Hoe kan dit, je zou dan toch een hogere besparing op de kapitaallasten verwachten. Graag een uitleg

2. Als het pand over 5 jaar wordt gesloopt, hoe kan het dan dat de kapitaallasten slechts € 37.800 zijn. De investering van € 645.000 moet dan toch over de restant levensduur van het pand afgeschreven worden? Dus als het zwembad nog tot 2028 blijft bestaan, in 5 jaar afschrijven. Dat is minimaal 645.000/5 = € 129.000 exclusief rente aan kapitaallasten per jaar. Graag uitleg waarom dit niet gebeurd?.

3. Wat worden de voordelen van het slopen van het zwembad. Zoals de jaarlijkse subsidie en de onderhoudskosten ?

4. Ten slotte zouden we graag een overzicht zien van het saldo en het verloop in de komende jaren t/m 2028 van de stelpost kapitaallasten in zijn geheel.

Timo Pauw Raadslid


Reacties

26-03-2024 09:17 - Ingrid Huiben:

Extreem veel spellingsfouten.. Onleesbaar. Let hier op.

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Waar gaan we zwemmen 2028 (update 27 januari)