verklaring PRO Sliedrecht

28-02-2020

WEGEN VAN PRO SLIEDRECHT EN GERRIT VENIS SCHEIDEN (gezamenlijke verklaring) 

Bestuur en fractie van PRO Sliedrecht hebben fractievoorzitter Gerrit Venis verzocht per direct de fractie van PRO Sliedrecht te verlaten, omdat de partij in een andere positie terecht komt en met een nieuwe ploeg wil gaan bouwen naar 2022. 

Aan dat verzoek heeft Gerrit Venis gehoor gegeven en met ingang van heden maakt hij geen deel meer uit van de fractie. Gerrit geeft er daarbij de voorkeur aan zelf het moment te bepalen waarop hij de raad verlaat.

Omdat beide momenten (vertrek uit de fractie en vertrek uit de raad) niet parallel lopen, vormt hij tot aan zijn ontslag als raadslid een zelfstandige fractie. Over het vertrek als raadslid waren bij de samenstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al afspraken gemaakt. 

Gerrit Venis zou zich tot max. eind 2020 in de fractie vooral bezig houden met de begeleiding van een deel van de PRO Sliedrecht raadsleden. Twee van de 5 raadsleden kwamen volledig nieuw in het raadswerk terecht, waarvan overigens een al een aantal jaren had meegedraaid in de steunfractie. 

Een derde raadslid was eerder burgerraadslid voor PRO Sliedrecht en vloeide daarom redelijk gemakkelijk in. Bij het uitvallen van Peter de Borst heeft Venis eerst het fractievoorzitterschap tijdelijk vervuld, maar toen bleek dat de afwezigheid van De Borst langer zou gaan duren, is hij door de fractie aangewezen als vervanger. Zowel PRO Sliedrecht als het onafhankelijk raadslid Venis vinden het jammer dat op deze manier van elkaar afscheid moet worden genomen. 

Het gaat met pijn in al onze gele harten. PRO Sliedrecht dankt Gerrit voor zijn jarenlange inzet en hij wenst op zijn beurt PRO Sliedrecht een goed vervolg van deze raadsperiode en boven alles een klinkende overwinning met veel nieuwe en jonge mensen bij de raadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Beiden zetten in op een constructieve, inhoudelijke samenwerking in de Sliedrechtse raad. 27.02.2020


 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht