Regiozaken tegen het licht

19-01-2021

Dinsdag 19 januari mag ik namens de fractie het woord voeren over het raadsbesluit voor het Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtsteden. Ondanks dat ik in 2004 al aanwezig was bij de besluiten over “de mandjes van Bandell” is het een onderwerp dat enige uren leeswerk vergt.

In 2014 bij de oprichting van de zogenoemde derde versie van de Drechtraad werd een rapport bijgevoegd wat de geïnteresseerde lezer een compact overzicht kan geven. U kunt het hier lezen.
Zelf zat ik nog in de eerste versie van de Drechtraad. Het ging moeizaam maar we werkten als Sliedrechtse leden zoveel mogelijk samen.
In het rapport valt te lezen dat dat vanaf 2014 anders zou worden. Er kwamen regiofracties die min of meer gezamenlijk gingen optrekken. Dit leverde opmerkelijke situaties op. Ik herinner mij nog een discussie over bouwen in het Groene Hart waarbij een collega raadslid van “voor” in de eigen gemeenteraad binnen een dag naar een “tegen” in de Drechtraad draaide. Omdat lokale partijen geen eenduidige politieke kleur hebben is de samenwerking in de regio altijd moeizaam geweest.

Terug naar het heden. De samenwerking kan je globaal in 3 stukken samenvatten. Sinds 2007 hebben we een regionale sociale dienst. Destijds stemden wij nog voor. Toen in 2008 kwam het Servicecentrum, een gezamenlijke belastingdienst en een Onderzoekscentrum. Er waren geen afspraken gemaakt over een eventuele uitreding, dus stemden wij tegen. Stoppen met deze samenwerking kon alleen als alle deelnemers het wilden.
Dat punt is inmiddels bereikt en ondanks dat er jarenlang is geroepen dat de regionale samenwerking in de Drechtsteden een groot voorbeeld was in Nederland (opmerkelijk dat het nooit is gekopieerd) hebben diverse onderzoeken geleid tot een nieuw voorstel.

De Sociale Dienst komt terecht in een eigen gemeenschappelijke regeling; de GR Sociaal, en alle andere zaken worden overgenomen door de gemeente Dordrecht. Naast deze taken heeft Sliedrecht zich ook verbonden aan de meervoudige regionale afspraken (samenwerking) waar we op het gebied van Wonen, Energie en ook Economie aan de slag zijn gegaan.
De meervoudige regionale zaken die zitten in de huidige GR Drechtsteden worden besproken in De Drechtraad. De meervoudige afspraken worden meer aangestuurd vanuit de lokale gemeenteraden.
Voorstel is nu te stoppen met de Drechtraad, maar wat er gebeurt met de meervoudige lokale afspraken is nog steeds onduidelijk.

Voor de helderheid; PRO Sliedrecht is niet tegen samenwerken in welke vorm dan ook. Opvallend bij dit besluit, is dat alle 7 gemeenteraden hetzelfde besluit moeten nemen en er geen ruimte is voor lokale wensen uit Sliedrecht. Daarnaast is het vreemd dat we niet precies weten waarover we besluiten.
In de waslijst van beslispunten staat:
“Zowel de service-gemeente inzake bedrijfsvoering als de nieuwe GR op sociaal behoeft nadere uitwerking en inkleuring. Dordrecht komt voor Kerstmis als penvoerder met een voorstel daartoe en doet dat in samenspraak met de 7 gemeentesecretarissen. Voor wat betreft de GR “sociaal” wordt tevens een bestuurlijke klankbordgroep met portefeuillehouders gevormd inzake de inhoudelijke input.”

Daarom is dit ook een principe besluit omdat nog niet alles bekend is. Wat we ook besluiten is het volgende; “Definitieve besluitvorming wordt voorgelegd in de vorm van een aangepaste GR-tekst en aanvullende besluiten in Q1 van 2021.”

Dit betekent dat we de tekst uiterlijk maart 2021 gaan hebben. De gemeenteraad van Sliedrecht neemt haar besluit op 9 februari, dus komt de vraag op waarom nu in te stemmen zonder te weten waar het over gaat terwijl je in een week of 7 tot 8 dat wel precies weet?
Ons grootste bezwaar komt voort uit onze eigen plannen. Het college van Sliedrecht heeft een motto opgeschreven in de Kadernota. Dat motto luidt ““De gemeente Sliedrecht bestaat om de belangen van hun inwoners te dienen.”

Tijdens de eerste bespreking op 14 december hebben wij het college vragen gesteld op basis waarvan nu is besloten om door te gaan met de regio Drechtsteden. We kunnen er nu immers uit omdat iedereen het wil. We kunnen op zoek naar de beste sociale dienst voor Sliedrecht, de beste belastingdienst enz. enz. Waarom is dit niet gedaan en waarom is dit besluit nu het beste voor onze inwoners? Is de sociale dienst van Molenlanden en Gorinchem een optie? En ga zo nog maar even verder.
Schriftelijke antwoorden gaven geen helderheid, wellicht komt die 19 januari wel…


Timo Pauw


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Regiozaken tegen het licht