Raadsvergadering 14 november

16-11-2023

Dag van bezinning…

Gedurende deze dagen ( 15 en 16 november 2023), waarin de leden van de fractie van PRO Sliedrecht aan hun dagelijkse werkzaamheden bezig waren verschenen er diverse berichten online die, naar wij menen, ook aan ons geadresseerd zijn.

De aanleiding was het verloop van de raadsvergadering van 14 november 2023 waarin (excuus voor het taalgebruik maar het heet nu eenmaal zo) de “Nota voor stedenbouwkundige transformatie en verdichting in Sliedrecht” hebben vastgesteld.

Kort omschreven vormt deze Nota de basis waarmee partijen met bouwplannen binnen de bebouwde kom van Sliedrecht het gesprek kunnen aangaan met de gemeente Sliedrecht. In de voorgaande oordeelsvormende vergadering ( 30 oktober) werd hier in de gemeenteraad al eerder uitvoerig over gedebatteerd.

Voor PRO Sliedrecht was de inzet om duidelijk te krijgen wanneer welke spelregels nu gelden. De Nota is er voor toekomstige plannen maar hoe het nu voor de lopende procedures is geregeld bleef onduidelijk.

Gezien de vragen van omwonenden van het Willem Dreespark, De Middeldiepstraat en inmiddels ook het Watertorenterrein is het voor PRO Sliedrecht belangrijk te weten wanneer onze inwoners wat kunnen verwachten. Het antwoord van het college was duidelijk. “Bij het bestemmingsplan kan de gemeenteraad bepalen of het voorliggende plan voldoet aan de Nota.”

Voor de verheldering is het goed om aan te geven dat er een wetswijziging aankomt, die Omgevingswet heet, en waarin de term bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan. Voor de inspraakmogelijkheden heeft dit geen gevolgen.

Duidelijk is ook dat ondanks alle, door de gemeenteraad aangenomen, visies nu eindelijk vast staat dat zowel voor de plannen rondom het Willem Dreespark, als voor de Middeldiepstraat er nog een laatste oordeel volgt in de gemeenteraad.

De afspraken met de huidige plannenmakers over deze locaties kunnen en mogen geen belemmering zijn een ander besluit te nemen dan dat de plannenmakers hebben bedacht.

Dit grote winstpunt dat door als fractie is behaald werd overschaduwd door de onrust die tijdens de vergadering en ook erna (online) is ontstaan. De oorsprong van deze onrust ligt volgens ons bij de afsluiting van het vorige maand genomen besluit “Binnenstedelijke Herstructurering”. Laat helder zijn het besluit is goedgekeurd dus het college kan aan de slag met de Maaslaan, Middeldiepstraat en Valkweg, echter kiest het college er nu voor pas op de plaats te maken in het proces!

Helaas is er op zowel de gemeentelijke website als op de speciaal ontwikkelde website www.sliedrechtbouwt.nl niets te lezen over het waarom van “deze pas op de plaats“.

De gesprekken aan diverse keukentafels van de laatste weken leert ons dat de Sliedrechtse inwoners het spoor bijster zijn, ondanks de goede intenties van de meerderheid van de gemeenteraad en haar voorzitter.

Het gevolg is geweest dat in het eerstvolgende stuk waarin, in dit geval het Willem Dreespark, op de agenda stond de insprekers zich weer melden bij de gemeenteraad. In de oordeelsvormende vergadering van 30 oktober 2023 is hiervoor de ruimte gegeven bij de bespreking van de “Nota voor stedenbouwkundige transformatie en verdichting in Sliedrecht”.

Terugkijkend naar deze vergadering zie je dat er wat meer ruimte mogelijk was bij de voorzitter om de insprekers hun verhaal te laten doen. Dit kon ook wat makkelijker omdat onze inwoners bij een oordeelsvormende vergadering 5 minuten mogen inspreken over alle onderwerpen, ook de zaken die niet op de agenda staan.

Na het debat van 30 oktober volgde dus 14 november het besluit. Na alle afwegingen gemaakt te hebben, maken raadsleden dan hun keuze voor of tegen een besluit te zijn. Met een zogenaamd amendement kan dit besluit dan nog worden aangepast.

Volgens de regels van de gemeenteraad kan ook hier worden ingesproken maar alleen over de geagendeerde punten.

In dit geval dus over de “Nota voor stedenbouwkundige transformatie en verdichting in Sliedrecht”  waar over de Maaslaan / Willem Dreespark, hoe ingrijpend ook, niets meer stond vermeld dan dat deze locatie is aangewezen als verdichtingsgebied.

Dit betekent dat er voor deze locatie is besloten dat “Binnen de stedelijke structuur met verdichtingslocaties is er gezocht naar gebieden waar het mogelijk is om hoger te bouwen dan de Sliedrechtse laag. Maximaal naar 40 meter, plusminus 13 bouwlagen”

Gelukkig is ook besloten dat “Verschillende locaties vragen om verschillende hoogtes, verschijningsvormen, functies en inrichting van het omliggende openbare gebied. Maatwerk per locatie is vereist.”

De insprekers van die avond hadden volgens ons inziens kunnen inspreken wat de locatie Maaslaan / Willem Dreespark betreft. Eventueel aangevuld dat in deze Nota ook staat vermeld dat deze locatie een entree kan gaan worden als er een fietspad over de A15 gaat. Al snel werd duidelijk dat deze regels, door ons als raadsleden opgesteld over het inspreken, niet overeenkomen met de beleving van de insprekers van 14 november. Wij willen benadrukken dat de voorzitter van de vergadering weinig anders kon doen dan de insprekers wijzen op dit feit. Helaas ging dit niet in harmonie en had boosheid en teleurstelling tot gevolg. 

De nabespreking in de Sliedrechtse sociale media maakte het in gesprek blijven het er niet makkelijker op. Hierin staan verwijten richting de gehele gemeenteraad om de eigen spelregels over boord te zetten, deze komen al 2 dagen bij ons binnen via app en email.

De fractie van PRO Sliedrecht is voorstander van deze regels om te komen tot besluiten waarin insprekers de ruimte krijgen hun verhaal met ons als gemeenteraad te delen.

De fractie is ook:

  • Tegen het bebouwen van het Willem Dreespark.
  • Tegen bouwen in het Groene Hart / Sliedrecht Noord en dus de fly-over.

Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat dit in hun Sliedrecht moet gebeuren en dat moeten wij respecteren. Of het gaat gebeuren, dat definitieve besluit moet dus nog genomen worden en dan heeft elke inwoner van Sliedrecht het recht in te spreken op de momenten die daar voor zijn vastgelegd.

Verder is onze woordvoerder Timo Pauw ook gewoon bereikbaar via 06-14542533 / timopauw@kpnmail.nl maar zoals wij dit verhaal begonnen is ook hij soms gewoon aan het werk maar neemt zeker contact op als er een bericht wordt achtergelaten.

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht