PRO Sliedrecht pleit voor zorgvuldig besluitproces over de toekomst van ons dorp

25-09-2020

Afgelopen maand heeft het college de kadernota 2021 naar de Sliedrechtse gemeenteraad verstuurd. Normaal gesproken is een kadernota een aankondiging van hoe de begroting voor het jaar erna er uit gaat zien, maar in dit stuk wordt deze termijn ruimschoots overschreden.
Dit college, dat voor 80% bestaat uit mensen van buiten ons dorp, wil dat de gemeenteraad nu de toekomst vaststelt voor de komende tien jaar. Maar wát we precies vaststellen, daar blijft deze kadernota/visie vrij vaag over.
Zo wil het college bijvoorbeeld vele miljoenen van het ENECO-geld in een voorzieningsfonds stoppen. Dit houdt in dat het college zelf mag beslissen waar en wanneer ze dit geld uitgeven, zonder dat de raad daar een besluit over mag nemen. Hiermee geven we het college dus eigenlijk een vrijbrief om met dit geld te doen wat ze willen.

Natuurlijk wil PRO Sliedrecht graag verder vooruit kijken en dromen over een mooie toekomst voor Sliedrecht, maar de tien minuten tijd die wij aanstaande dinsdag tijdens de behandeling van dit stuk krijgen om onze mening te geven, is veel te kort om hier inhoudelijk op in te gaan.
De normale procedure voor een stuk met een impact als deze is namelijk dat de raad eerst over een onderwerp in gesprek gaat met inwoners en experts (beeldvormende vergadering), daarna gaan de fracties onderling met elkaar in gesprek in een poging elkaar te overtuigen van hun standpunt (oordeelsvormende vergadering) en als laatste wordt er pas een besluit genomen tijdens de besluitvormende vergadering. Op deze manier hebben alle fracties de kans om zich goed in een onderwerp te verdiepen en zich uit verschillende hoeken te laten informeren. Deze mogelijkheid word ons nu ontnomen doordat het meteen besluitvormend wordt behandeld en daarom zullen wij tijdens de komende vergadering een oproep doen om dit besluit met tien punten uit te stellen.

Het standpunt van PRO Sliedrecht over bouwen in het Groene Hart is voor niemand een verrassing. Toch is dit niet de belangrijkste reden voor ons om een verzoek tot uitstel in te dienen, want wij gunnen onze inwoners inspraak en een zorgvuldig genomen besluit over de toekomst van ons mooie dorp en Het Groene Hart.


Fractie PRO Sliedrecht


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht pleit voor zorgvuldig besluitproces over de toekomst van ons dorp