Gemeentelijk Vastgoed

11-10-2019

Sliedrecht 11 oktober 2019
In de afgelopen week werd bij het debat over de verkoop van een gemeentelijk pand aan de Niclolaas Beetstraat 2 - 6 gesproken over het IAP. Dit is het Intergraal Accomodatieplan waarin de gemeenteraad afspraken heeft vastgelegd over het gebruik / bezit van de gemeentelijke vastgoed. Bij het lezen van dat stuk heeft de PRO Sliedrecht ook gekeken naar de voortgang van de gemaakte afspraken. 
Omdat het voor ons niet duidelijk is hoe het staat met de voortgang hebben wij de volgende vragen gesteld.
Geacht college,
Op 21 augustus 20187 werd het IAP vastgesteld met daarin o.a.:
2. In te stemmen met de uitvoering van scenario 2 van het Integraal Accommodatieplan, waarbij 
a. Het CJG gebouw wordt afgestoten; 
b. De locatie van de Groen van Prinstererschool wordt afgestoten of herbestemd; 
c. De locaties Maaslaan 6 en 10 worden afgestoten of herbestemd; 
d. Nader onderzoek wordt uitgevoerd voor het Raadhuis, het gemeentekantoor en de Reling, vanwege de samenhang tussen deze panden; 

3. In te stemmen met de dekking van de lagere marktwaarde van het CJG gebouw van € 150.000,- door dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve; 
4. Gezien de toekomstige hoge onderhoudslasten van het Jongerencentrum Elektra, een onderzoek te starten naar mogelijk passende alternatieve huisvesting; 
5. De aanpassing van het onderhoudsniveau naar kwaliteitsniveau 3 voor de in eigendom blijvende panden separaat in de Raad vast te stellen, nadat het nader onderzoek t.a.v. het Raadhuis, Reling en Gemeentekantoor is afgerond; 


 
Wij hebben de volgende vragen
⦁    Kunt vanuit het besluit uit 2017 onder beslispunt 2 b t/m ons informeren over de voortgang op deze  dossiers en ons duidelijk maken wanneer deze plannen worden aangeboden aan de gemeenteraad. Uw antwoord graag aanvullen met de ontbrekende data uit het CUP onderdeel gemeentelijk vastgoed 9 a t/m f.
⦁    Kwaliteitsniveau 3 bestaande gebouwen: Passen de kapotte muren in de gang naast  raadzaal en trouwzaal en de defecte noodverlichting   binnen deze afspraak?


Namens de fractie van PRO Sliedrecht
Timo Pauw

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Gemeentelijk Vastgoed