Motie Craijensteijn Meten is weten

07-05-2020

Ondanks het feit dat meerdere wegen specifiek ingericht zijn voor bepaalde snelheden, merken wij toch dat er op verschillende plekken in het dorp structureel te hard wordt gereden.

Tijdens de beeldvormende vergadering van 21 april 2020 hebben meerdere fracties hun zorgen uitgesproken over het vloeiender maken van de bochten op de Craijensteijn en de te verwachten effecten hiervan op het aantal snelheidsovertredingen.
Wethouder Spek stelde tijdens deze vergadering dat de indeling van een weg niets te maken heeft met de snelheid die men hier rijdt en dat de schuld zit in de rechtervoet van de bestuurder.

Om asociaal rijgedrag te ontmoedigen en de veiligheid voor andere weggebruikers, lantaarnpalen en uiteindelijk ook de te snel rijdende bestuurders zelf te verhogen, dient PRO Sliedrecht bij de besluitvormende vergadering een amendement in. Hierin vragen wij het college om regelmatig te laten controleren en handhaven op de Craijensteijn en de uitkomst hiervan naar buiten te brengen in een persbericht, om zo hopelijk andere weggebruikers aan te moedigen zich aan de opgelegde snelheid te houden. Als raad willen wij ook graag op de hoogte worden gehouden van de uitkomst van deze controles, zodat wij kunnen bepalen of de veiligheid op de Craijensteijn inderdaad is verhoogd ondanks het vloeiender maken van de bochten. Tenslotte: meten is weten!

Het college is opgedragen


4. Voor afronding van het project Veilige fietsroute Craijensteijn is er een gezamenlijk plan opgesteld door college en handhavers, waarin wordt vastgelegd dat minimaal tweemaal per jaar wordt gemonitord hoe vaak er snelheidsovertredingen plaatsvinden op de Craijensteijn. Indien nodig wordt hierbij ook gehandhaafd. De uitkomsten van deze controles worden teruggekoppeld aan de raad.

De motie werd  12 mei aangenomen in de raad


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Motie Craijensteijn Meten is weten