Je was wat zuur

08-07-2020

Je was wat zuur...

Afgelopen woensdag (1 juli) was het mijn beurt om als burgerraadslid deel te nemen aan een beeldvormende vergadering. Voor mij een primeur omdat deze vergadering direct te volgen was via een livestream.

In de afgelopen dagen heb ik met diverse mensen gesproken over deze vergadering, waarbij het voor mij opvallend was dat veel mensen hebben mee- of teruggekeken. Omdat ik zelf een niet al te positief gevoel had over deze bijeenkomst heb ik de kijkers de vraag gesteld: "Wat vond je ervan?".

Als rode draad kwam de zin “je was wat zuur” met enige regelmaat naar boven en dat sloot aan bij mijn gevoel.

Het college hield twee presentaties. De eerste ging over hoe het college om is gegaan met de coronacrisis in Sliedrecht. De tweede ging over het gemeentelijke vastgoed waarin een plan werd gepresenteerd hoe de gemeente voor 1,4 miljoen euro per jaar het gemeentelijk vastgoed gaat onderhouden.

Met name de manier waarop het tweede onderwerp werd neergezet riep veel vragen op.  Vanaf onze zijde is dat met name gelegen in de geschiedenis die het onderwerp 'onderhoud vastgoed' met zich meedraagt. Het op een hoop schuiven van onderhoud en brandveiligheid stoort ons en wij vinden het ongelooflijk dat de gemeente panden bezit die nu niet brandveilig zijn.

Op 17 juni stelden wij onze laatste vragen hierover, die nog steeds niet zijn beantwoord. Deze vragen waren naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant en gingen over de brandveiligheid van gevels in Sliedrecht. Lees hier het artikel

Wat verder opviel is dat al het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed in één voorstel is neergezet. In het verleden werden de sportaccommodaties en de scholen apart benoemd. PRO Sliedrecht heeft hier op zich niet veel moeite al zijn ook hier wel wat vragen te stellen.

Wat storend was, en wellicht de oorzaak van de in vele ogen wat zure reactie was de manier waarop het college de oorzaak van het (achterstallige) onderhoud neerzette. Het krappe budget wat de raad had meegeven in 2017 was de oorzaak dat er nu een achterstand was in het onderhoud. Wat doorvragend op dit onderwerp werd het duidelijk: iedereen heeft wat fout gedaan, behalve het college.

Waar geheel aan voorbij werd gegaan is dat er in 2019 voor 3 miljoen aan kredieten is ingetrokken door de raad. Dit gebeurde omdat die kredieten al heel lang op de lijst stonden en telkenmale niet zijn uitgevoerd door het college (waar ook PRO Sliedrecht onderdeel van was).

Het afvoeren van de kredieten is dus niet gebeurd omdat het niet nodig was, maar omdat er onderzoeken liepen naar het gebruik en onderhoudsniveau van het vastgoed. Het heeft wat langer geduurd maar nu de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, blijkt er jaarlijks 1,4 miljoen euro nodig te zijn.

Omdat het wat langer duurde heeft dus ook het brandveilig maken van onze panden op een laag pitje gestaan. Dat is iets was volgens PRO Sliedrecht niet kan.

Kortgeleden is er nog 180.000 euro vrij gemaakt om de personele bezetting op orde te brengen. Ook tijdens dat debat hebben wij gezocht naar de reden waarom achterstanden zijn ontstaan op de afdeling vastgoed. Toen, maar ook nu, kan of wil het college hier geen helderheid over geven.

In plaats daarvan zijn er alleen maar verwijten naar het verleden. Opvallend is hoe het college nu aankijkt tegen het Integrale Accommodatie Plan dat in 2017 werd vastgesteld. Zonder enig historisch besef werd dit plan bestempeld als een onderhoudsplan terwijl het is gemaakt als plan of, en zo ja hoe, we eigenaar willen zijn van de 10 grote gemeentelijke panden.

Onderhoud werd wel genoemd, maar pas nadat er met een onderzoek werd bepaald hoe om te gaan met het gemeentekantoor, het raadhuis en de Reling. Dat er in 2020 nog steeds niet is besloten wat te gaan doen met deze panden roept al genoeg vragen op.

Ook het komende reces volgen wij dit dossier waar veel geld in omgaat en nog veel vragen zijn te beantwoorden. Dat dit wellicht wat minder "zuur” zal moeten is er een om op te letten, schrijf ik met een knipoog.

Timo Pauw

Burgerraadslid PRO Sliedrecht

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Je was wat zuur