Het Raadhuis

10-02-2022

Raadhuis en Gemeentekantoor een onsje minder…………..

Op dinsdag 8 februari heb ik namens PRO Sliedrecht het woord mogen voeren over de plannenmakerij voor het raadhuis en het gemeentekantoor.

Na een dagje of 2 werken in de reguliere baan heb ik even de tijd genomen om alles nog eens op een rij te zetten. 

Politieke verschillen zijn er waren er, gelukkig ook een hoop overeenstemming.

Voor onze fractie was het in ieder geval een dilemma.

Januari 2021: Het verhaal was helder we hebben € 136.000  beschikbaar gesteld als gemeenteraad.  Een jaar later is er een hoop verwarring ontstaan over wat we nu voor dat geld hadden moeten krijgen.  

Voor mij is het nog steeds helder, het doel van deze bestuursopdracht is om te komen tot een concreet uitgewerkt plan voor het raadhuis en het gemeentekantoor. De totale kosten om te komen tot het uitgewerkte plan zijn € 136.000.

Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet (het benodigde geld) is een raadsbevoegdheid. Deze laatste heb ik maar even laten staan omdat er collega raadsleden zijn die zich afvragen “wie wij als raad nu eigenlijk zijn”.. Ons antwoord de gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente Sliedrecht.

In plaats van een compleet plan kwam er aan aanvraag voor nog een krediet van ruim € 550.000.

Met dat krediet moet het totaal plan gemaakt  worden, voor raadhuis en gemeentekantoor, dat  6,97 miljoen euro mag gaan kosten.

Dinsdag 8 februari was het definitieve debat met 17 van de 21 raadsleden aanwezig. Mijn inbreng begon met een kijk in de spiegel. Hoe kon ik ooit zo stom zijn geweest in te stemmen met de verhuur van de 3de etage van het gemeentekantoor aan de firma Danser.

Achteraf gezien zijn er toen  geen vragen gesteld over waar je nu gaat vergaderen met de ambtenaren. De 3 vergaderzalen en de kantine op de 3de etage waren, na de verhuur weg.

Dat de er een deel van het gemeentekantoor ( De Reling) eigenlijk niet geschikt is om te werken wist ik destijds ook niet en ik heb er ook niet om gevraagd.

Een hoop ellende had voorkomen kunnen worden en is ook deels onder de radar gebleven de afgelopen tijd. Er werd immers volop thuisgewerkt.

Om de beide panden nu in een keer aan te pakken is natuurlijk slim.

Wat is er nu uitgekomen ? Er komt in 2022 nog een debat over de verdere uitwerking van het geheel om zoals het mooi omschreven werd wat meer beeld en geluid te krijgen. Gaat dat debat zin hebben is nog onduidelijk omdat 10 van de 17 raadsleden hebben ingestemd om nog eens € 565.000 uit te geven om te komen tot het plan wat 6,97 miljoen mag gaan kosten.

Voor de helderheid vermeld ik hier dat die 6,97 miljoen pas later definitief wordt vastgesteld. Maar iedere inwoner weet dat als je dat geld voor de plannenmakerij hebt uitgegeven je moeilijk nog nee kan zeggen tegen wat er uitkomt binnen de 6.97 miljoen.

Uiteindelijk moesten wij tegen stemmen. We waren een eind op weg maar het college en ook zeker een deel van de gemeenteraad is niet bereid op voorhand te kijken of “het onsje” onze minder kan.

Wij kwamen op “het onsje” minder door te kijken naar de plaatjes bij de stukken.

Wat er verder uitgekomen is,  is dat er een sobere en doelmatige leidraad voor verbouwing raadhuis en gemeentekantoor komt.  Het college zegt één of meerdere beeldvormende vergaderingen toe, om  de verdere uitwerking tot het komen van een Definitief Ontwerp van het raadhuis, in ieder geval met betrekking tot de haalbaarheidsstudie te bespreken.

De conclusies uit de haalbaarheidsstudie worden oordeelsvormend en besluitvormend aan de raad voorgelegd.

Indien dit zou kunnen leiden tot eventuele wijzigingen hadden we vanuit PRO Sliedrecht nog kunnen overwegen ja te zeggen tegen het voorbereidingskrediet. Echter een meerderheid van de raad wil nog allerlei vergaderingen gaan houden over invulling en nadere uitleg maar we gaan wel uitkomen op een plan van 6,9 miljoen euro.

Om het verhaal compleet te maken nu en ook straks bij de besluitvorming is er nog geen genoeg geld dit voortgenomen plan uit te voeren.

Sober en doelmatig oordeelt u zelf.

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Het Raadhuis