Chemours / Zembla

22-06-2023

Onze ernstige vermoedens werder door het programma Zembla bevestigt. Hoe nu verder....

Uitspraak over de geleden schade van de gemeente Sliedrecht, we wachten af wanneer deze komt.
De aangekondigde hoorzittingen gaan wij volgen en  bezoeken.

Wat volgens ons ook moet gebeuren is de sluiting van de fabriek. Momenteel verliezen we als gemeente nog rechtzaken aangaande het uitstoten van PFAS anno 2023 ev. Erg moelijke materie dat milieurecht. Dat eerst op orde en dan ook kijken naar de gevolgen voor onze inwoners waarbij, kijkend naar de uitzending van Zemblad, de kinderen onze bijzondere aandacht verdienen.

Eerste stap van nog vele was afgelopen dinsdag vragen stellen over de rol van onszelf als onderdeel van her gemeentebestuur

Bekijk hier de beelden

of lees de vragen:

Vragenuur dinsdag 20 juni 2023

Op donderdag 16 juni werd in de uitzending van Zembla aangetoond dat Dupont/Chemours op zijn minst dubieus heeft gehandeld. Voor PRO Sliedrecht is deze informatie aanleiding om grondig te kijken naar het verleden. Vanuit de Tweede Kamer is ook aangegeven verder onderzoek te willen naar het verleden maar moet er ook vooruit gekeken worden naar de toekomst. 

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Heeft het college kennis genomen van deze uitzending? Op 12 sep. 2022 is er een beeldvormende vergadering geweest waar onder andere door de GGD de

volgende stelling werd ingenomen. “PFAS is wijdverspreid in de leefomgeving,” aldus Klapwijk. “Deze stoffen zitten onder andere in vloerkleden, cosmetica, (outdoor)kleding, verpakking van voedsel, antiaanbaklagen en brandblusschuim en het zit inmiddels ook in ons voedsel en drinkwater.” PFAS-verwerkende bedrijven zijn onder andere gevestigd in Dordrecht, Antwerpen en tot voorkort in Helmond. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van PFAS. Bij overschrijding van de door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit en het RIVM vastgestelde gezondheidskundige grenswaarde, dat wil zeggen als iemand te veel PFAS binnenkrijgt, kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden. Klapwijk maakt daarbij de kanttekening dat grenswaarden veiligheidsmarges hebben. Verhoogde blootstelling betekent dat het risico op gezondheidseffecten niet is uit te sluiten, maar niet direct hoeft te leiden tot ziekte. De oorzakelijke relatie met kanker en andere ziektes is niet vastgesteld. Er is nog veel onderzoek nodig. “Het advies van de GGD is: beperk blootstelling aan PFAS en let op chemische stoffen in consumentenproducten.” Er wordt gewerkt aan een Europees verbod op het gebruik van PFAS.

2. Deelt het college nog steeds deze uitspraak namens onze GGD?

3. Zowel de EFSA in 2020 als de onderzoeken van professor Grandjean in de uitzending van Zembla toonde aan dat “vier stoffen uit de pfas-groep nadelige effecten hebben op het immuunsysteem en bij kinderen leiden tot een verminderde antilichaamrespons op vaccinaties.” Graag vernemen wij hoe het college hier nu ( 2023) tegen aan kijkt en of zij bereid zijn het RIVM opdracht te geven onze kinderen te onderzoeken?

4. Is het college het met ons eens dat onze strategie moet wijzigen van “nul uit de pijp” naar “sluiting op zo’n kort mogelijke termijn?”

5. Op welke wijze gaat het college zich actief opstellen ten aanzien van de mogelijke hoorzittingen in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

Namens de fractie van PRO Sliedrecht

Timo Pauw

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Chemours / Zembla