Breed groen viaduct

30-08-2023

De Sliedrechtse politiek ontwaakt weer uit haar zomerslaap die week of 9 heeft geduurd. Dat ook wij het iets te diep in onze strandstoel lagen bleek toen wij alle berichten lazen over de Sliedrechtse flyover. Het college is druk aan het particpieren in het dorp met onze vereningingen en inwoners over op welke wijze er vanaf de Thorbeckelaan er via het ecoduct ( laten we de officiele naam maar even genoemd worden) een weg aangelegd wordt naar Sliedrecht Noord.

In tegenstelling wat enkele inwoners die wij spraken ons aangaven staat de gemeenteraad van Sliedrecht nog op redelijke afstand en mogen wij later bij de uitkomst ons debat voeren. Wel wordt er via het Raadsbesluit Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing elk jaar op basis van 17 punten een actualisatie gedaan op alle plannen in Sliedrecht, waaronder dus ook de plannen in Sliedrecht Oost en Noord. Daartussen in dus het ecoduct waarvoor een rijkssubsidie is gegeven van 21 miljoen Euro. Dat is 65 % van het geheel, dus mogen er nog wat Sliedrechtse miljoenen euro's bij.

Op 4 juli 2023 is de laatste actualisatie goedgekeurd en moesten wij helaas weer tegen alle 17 punten stemmen omdat de gemeenteraad heeft besloten dat het in het kader van de Koers 2030 het alles of niets is.

In dat besluit van 4 juli staat wat bijzonders, en waarschijnlijk stond er al eerder.  "Op pagina 10 staat het volgende aangaande beslispunt 7: "Een variantenstudie van Antea uit 2021 maakte duidelijk dat er drie mogelijkheden zijn: een tunnel, een smal viaduct en een breed parkachtig viaduct. Er is voor het indienen van de subsidieaanvraag gekozen voor een breed groen viaduct, ingegeven door de ambitie om 2 groene verbindingen te realiseren van de polder tot aan de Merwede.

Voor wie het helemaal wil lezen hier de link.

In 2021 lijkt er dus al een keuze te zijn gemaakt terwijl er in ieder geval bij ons nog de gedachte leeft dat er via de participatie nog meegedacht mocht worden aan de vorm en de inhoud. 

Afgesproken is er wel dat

  1. ....ruimtelijke vernieuwing vraagt om samenwerking. Voor inwoners van Sliedrecht organiseert de gemeente dat via een Maatschappelijke Advies Groep (MAG). De naam MAG hebben wij nog niet gehoord in deze maar wellicht zaten die ook op het strand of zijn ze hard aan het werk?
  2. ....Uit de verkenningen worden toekomstbeelden ook visueel gemaakt. Dat zijn geen definitieve ontwerpen. De afbeeldingen geven een indruk over hoe het een en ander eruit kan zien en waar mogelijkheden of juist aandachtspunten liggen. 

Ons oog viel op geen definitieve ontwerpen wat in ieder geval de suggestie wekt dat er nog aanpassingen cq briljante oplossingen welkom zijn. Wij vinden dat haaks staan op de in het raadsbesluit genoemde keuze bij de subsidie aanvraag / toekenning op basis van keuze.

Daarom deze vragen. Het antwoordt verwachten wij voor 10 september.

Geacht college,

Doordat u het participatie traject heeft opgestart bereiken ook ons diverse vragen. Naar aanleiding van het op 4 juli vastgestelde programma Ruimtelijke Vernieuwing. 

Op pagina 10 staat het volgende aangaande beslispunt 7:

"Een variantenstudie van Antea uit 2021 maakte duidelijk dat er drie mogelijkheden zijn: een tunnel, een smal viaduct en een breed parkachtig viaduct. Er is voor het indienen van de subsidieaanvraag gekozen voor een breed groen viaduct, ingegeven door de ambitie om 2 groene verbindingen te realiseren van de polder tot aan de Merwede." 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Maakt de door u gekozen variant breed groen viaduct het nog mogelijk andere ideeën te brengen door onze inwoners / verenigingen die dan geen gevolgen hebben voor subsidie van 21 miljoen.?

2. Heeft dit breed groen viaduct ook een definitie in het kader van hoogte breedte etc.?

 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van PRO Sliedrecht

Timo Pauw  Raadslid

  


Reacties

30-08-2023 20:00 - Kees Verhoef:

Ik zou pleiten voor een mooie en veilige wandel/fiets verbinding van noord naar zuid. Probeer juist zoveel mogelijk auto’s uit het centrum te weren. Subsidie lijkt leuk maar de kosten voor de gemeenschap zullen 2x zo hoog worden(minimaal). We zitten als dorp al jarenlang met opengebroken wegen etc.: een verbinding zoals het college die voorstelt zorgt voor wederom voor jarenlange ellende. Los daarvan kunnen sportverenigingen(korfbal en DWF)en zwembad gewoon blijven bestaan op de huidige locatie.

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Breed groen viaduct