Bezwaarschrift kapvergunning Wilhelminastraat

29-01-2020

Afgelopen 9 januari is er een kapvergunning afgegeven voor een aantal bomen op het terrein van het oude Albert Schweitzer ziekenhuis. Deze bomen moeten plaats maken voor nieuwbouw. PRO Sliedrecht heeft hier eerder al schriftelijke vragen over gesteld, maar omdat de beantwoording hierop niet werd verwacht dan na het moment waarop bezwaar kon worden gemaakt tegen de kapvergunning, hebben wij besloten om een bezwaarschrift in te dienen.
Om deze procedure soepeler te laten verlopen, is dit gedaan onder de naam van onze fractievoorzitter Gerrit Venis.

Hieronder kunt u de tekst uit dit bezwaarschrift lezen.

 

Nadat er een omgevingsvergunning voor de kap van de bomen was aangevraagd (28 oktober jl.) heb ik in de gemeenteraad van Sliedrecht (op 12 november) het college geadviseerd om bij de nieuwbouw op de locatie Wilhelminastraat 75 de plannen zodanig te (laten) ontwikkelen, dat het niet nodig is de bomen daar om te hakken.
Op 10 december (dus voor het verlenen op 20 december van de omgevingsvergunning voor de kap) heb ik in de gemeenteraad het college gevraagd wat er met het advies van een maand eerder was gedaan. Uit de beantwoording door het college heeft onze fractie afgeleid dat (de wethouder sprak in dat kader van “een ondersteuning van het beleid van het college”) de betreffende vergunning niet zou worden verleend en dat inderdaad nog gekeken was / zou worden of een andere terreinindeling tot de mogelijkheden behoort / behoorde. 
Uit de informatie die ons (9 januari via de gemeentelijke pagina in Het Kompas) bekend werd, heeft het college zich niets van dit advies aangetrokken en de vergunning verleend. 
Omdat de raad op 28 januari wordt gevraagd een oordeel te geven over de aanvraag betreffende de coördinatieregeling aangaande dit plan, heb ik – namens de fractie – schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording daarvan is m.i. van belang om alsnog in de raad van gedachten te wisselen over dit collegebesluit. Om die reden maak ik bezwaar.

Dagtekening:
28 januari 2020

Ondertekening:
G.P. Venis


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Bezwaarschrift kapvergunning Wilhelminastraat