PRO Sliedrecht stelt technische vragen over actieve informatieplicht

01-04-2020

Volgens het Handvest Actieve Informatieplicht heeft het college richting de gemeenteraad een actieve informatieplicht. Dit houdt in dat de raad direct moet worden geïnformeerd wanneer er iets gebeurt rondom een onderwerp waar veel mensen mee te maken hebben.

Op 31 maart  verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel online waarin staat dat er sinds kort een aparte huisartsenpost is geopend in Sliedrecht, namelijk in Sporthal De Lockhorst. De gemeenteraad is hier niet over geïnformeerd en daarom heeft de fractie van PRO Sliedrecht een aantal vragen gesteld aan het college. De vragen, antwoorden en vervolgvragen leest u hieronder.

Vraag 1: Waarom is bovenstaande informatie niet met de raad gedeeld in het kader van actieve informatieplicht en hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Antwoord: We zitten sinds 12 maart in een GRIP-4 situatie: daardoor opereren we continue in regionaal verband (binnen onze Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid). De gemeenteraad ontvangt wekelijks een corona-update met de relevante ontwikkelingen in Sliedrecht.

Vraag 2: Bent u het met ons eens dat de raad hierover geïnformeerd had moeten worden in het kader van de actieve informatieplicht en dat het college in deze dus in gebreke is gebleven?
Antwoord: Nee, dat zijn we niet met u eens. Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3: In het artikel wordt gesproken over ‘sinds kort’. Welke datum wordt hiermee bedoeld?
Antwoord: Sinds week 12

Vraag 4: Sinds wanneer was deze informatie bekend bij het college?
Antwoord: Sinds week 12

Vraag 5: Mogen wij als gemeenteraad alsnog een bericht hierover verwachten?
Antwoord: De ontwikkelingen gaan snel. Vanuit landelijke richtlijnen opereren we regionaal in Veiligheidsregio verband. Vanuit het college ontvangt u wekelijks een Corona update service over relevante ontwikkelingen voor Sliedrecht op dit gebied.

Vraag 6: Op welke manier worden de inwoners geïnformeerd over deze extra huisartsenpost en wanneer zij hier terecht kunnen?
Antwoord: De communicatie verloopt via de HAP (Huisartsenpost)

 

Naar aanleiding van deze antwoorden hebben wij vervolgvragen gesteld. De vragen leest u hieronder, de antwoorden volgen zodra wij ze binnen krijgen.

 

Vraag 1: Is onze waarneming juist dat de CIB over de maatregelen is verzonden nadat onze beantwoording is verstuurd?

Vraag 2: Mogen wij uit uw antwoorden opmaken dat het Handvest Actieve Informatieplicht geheel buiten werking is zolang de Noodverordening van toepassing is?

Vraag 3: De verantwoording van de artikelen 5 tot en met 9 Wet Openbare Manifestaties liggen nu bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Kunt u aangeven waarom dat niet de gemeentelijke website is aangegeven? Of is het nog steeds zo dat de melding gedaan moet worden bij het college van B&W in Sliedrecht?

Vraag 4: Is al aan te geven wanneer wij het schriftelijk verslag bedoeld in Artikel 40 lid 1 Wvr zullen ontvangen?

Vraag 5: Op welke wijze gaat u de raad faciliteren in haar verdere uitoefening van haar taak bedoeld in Artikel 40 lid 3 en 4 Wvr?

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
PRO Sliedrecht stelt technische vragen over actieve informatieplicht