De huidige fractie (2018-2022)

“Mensen die vertrouwen in ons hebben, zien we graag als lid”

Fractievoorzitter Peter de Borst is van het begin af aan pleitbezorger van het belang van de vereniging. “Dat eerste begin was in 2011. In 2013 ben ik burgerraadslid geworden en het jaar erop raadslid. Het gaat erom de feeling met de inwoners te vergroten. Het mes snijdt aan twee kanten; mensen die zich bij ons aansluiten kunnen deel uitmaken van wat wij wel ‘onze familie’ noemen. Gewoon gezellig meedoen met de activiteiten die we organiseren. Van chocoladeletters inpakken tot muntjes uitdelen op de kermis en natuurlijk ons jaarlijkse PRO Festijn. De andere kant is dat onze basis daar sterker door wordt. Mensen die vertrouwen in ons hebben, zien we graag als lid. Gelukkig hebben we al aansprekende mensen in onze gelederen, maar we willen er graag nog meer bij hebben. Wij vinden dat je het verschil maakt op straat en niet in het raadhuis. Altijd openstaan en benaderbaar zijn voor jong en oud, daarmee kunnen we de drempel tussen politiek en straat verlagen.

 

 

 

“Wij hebben een vast agendapunt; nieuw bloed”

De nestor in de raad, Gerrit Venis, hoeft niet lang na te denken over het belang van de vereniging. Hij is er zelf zo’n vier jaar voorzitter van geweest. “De vereniging heeft verschillende taken. De officiële taak hebben we wat te lang vrijblijvend gehouden. Vandaar dat we in 2015 de statuten hebben aangepakt waarin een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het bestuur en het gemeenteraadslid. Je moet lid zijn om op de lijst te komen en als vereniging zorgen dat de juiste kandidaten worden geselecteerd. Daarnaast zijn de leden belangrijk als klankbord en is het goed om af en toe gezellige dingen met elkaar te doen. Punt is dat we niet heel veel leden hebben, daarom hebben we als vast agendapunt; nieuw bloed. Niet alleen om nieuw talent te ontdekken, maar sowieso om mensen aan te trekken die geïnteresseerd zijn in wat we doen en zelf een bijdrage willen leveren. Ons meest recente initiatief is Dorpspraat, een idee om inwoners er meer bij te betrekken. Als daar nieuwe leden uit voortkomen? Nou, die zijn van harte welkom.”

 

“Zorgen voor nieuwe aanwas voor een frisse wind door de vereniging”

Weer een raadslid bij wie het niet voor de hand lag; Mark Verheul. “Ik had helemaal niets met politiek. Het voorlaatste verkiezingsdebat in Elektra was de eerste keer dat ik gemeenteraadsleden in levende lijve zag. Na afloop kwam Peter de Borst naar me toe. Over Op zijn vraag of ik interesse had om voor PRO Sliedrecht wat te doen, had ik sterke twijfels. Tegelijkertijd wilde ik wel wat bereiken voor jongeren. Toch maar gedaan, vanaf dat moment werd het actiever. Nadat PRO Jong niet uit de verf kwam, wilde ik eigenlijk stoppen in 2016. De vraag om burgerraadslid te worden was wel een stap naar de grote mensentafel, zoals ik dat noemde. Toen ik het jaar erna door de selectiecommissie op plek 3 werd gezet, heb ik niet getwijfeld. De vereniging is belangrijk, we moeten zorgen voor nieuwe aanwas om een frisse wind door de vereniging te laten waaien. Het begint al met je eigen netwerk, al moet ik zeggen dat er bij jongeren weinig interesse bestaat in de politiek. Vandaar dat ik vaak in die gele jas loopt. Mensen zien niet een partij, maar naar een gezicht. En dat laat ik vaak zien.”

 

 

 

“Goed om te zien hoe onze leden zich betrokken voelen bij de activiteiten”

Haar raadszetel zou Maria Stam zelf een aantal jaar geleden zeer verbaasd hebben. “In 2015 heb ik me aangesloten omdat ik betrokken raakte bij de organisatie van PRO Festijn. Ik deed daarnaast heel veel andere dingen, dus meer dan op de achtergrond helpen zou het niet worden. In 2017 kreeg ik een burn-out, ik had het te druk. Door een combinatie met de ziekte van Crohn ben ik toen tijdelijk overal mee gestopt. PRO Sliedrecht is het eerste wat ik weer heb opgepakt. Ik voelde me er op mijn gemak en ben steeds meer mee gaan doen. Toen de kieslijst ter sprake kwam besloot ik (na overleg thuis) ervoor te kiezen; zet mij er maar op. Was heel blij dat de Algemene Ledenvergadering haar vertrouwen in mij uitsprak en sinds ik in de raad zit voel ik  mij geweldig op m’n plek. Je kunt echt iets doen vanaf deze plek. De leden liggen mij nauw aan het hart het is goed om te zien hoe de actieve leden zich betrokken voelen bij de activiteiten.”

 

 

“Zelf probeer ik ook mensen warm te krijgen voor een lidmaatschap”

Bij Hetty Advokaat mogen we spreken van een bliksemcarrière. Van interesse tonen tijdens een aantal Pro Demos avonden begin 2017 tot raadslid in 2018. “Tijdens die kennismakingsavonden met de politiek kwam ik Peter de Borst tegen. Ik kende hem al vanuit sociale initiatieven. Zo is het balletje gaan rollen; vergaderingen meegemaakt en meegegaan naar voorlichtingsbijeenkomsten. Dat ik nu in de raad zit, vind ik een eer en ervaar het als mijn passie. Met de leden kreeg ik tijdens de Algemene Ledenvergadering te maken eind 2017, geweldig dat ze mij op de kieslijst wilden hebben, dat was dus een positieve indruk! We hebben actieve leden en passieve leden. Ik vind het daarom een goed idee om de leden meer te betrekken bij alle activiteiten, dan ontstaat er meer verbondenheid. Dat zie je bijvoorbeeld al tijdens PRO Festijn. Zelf probeer ik ook mensen warm te krijgen voor een lidmaatschap, PRO Sliedrecht is gebaat bij meer leden.”

 

 

 

 

“Een achterban die bestaat uit genoeg en goede leden is belangrijk”

Glawish Safai Pour is burgerraadslid en de link bij haar ligt bij Hanny Visser. “Ik heb destijds vrijwilligerswerk gedaan bij de Groen van Prinstererschool voor de vluchtelingen. Met mijn kennis over integratie had ik het idee die kennis te kunnen delen en te helpen met het opzetten van het beleid. Na overleg met Hanny ben ik lid geworden en sinds het voorjaar van 2017 burgerraadslid. Ik deed eerst naast mijn werk ook een studie, die is inmiddels afgerond. En mijn kinderen zijn op een leeftijd dat ik ze ’s avonds alleen kan laten, dus nu kan ik er genoeg tijd voor vrijmaken. Een goed functionerende vereniging, een achterban die bestaat uit genoeg en goede leden, is belangrijk. Daar wil ik mij nog meer in verdiepen. Ondertussen wil ik ook anderen erbij betrekken en enthousiast te maken voor onze club.”

“Ik hoop in de aanstaande periode meer leden te leren kennen”

Arjan Kazen behoort tot het aanstormend talent in de steunfractie. Maar dan wel aanstormend met beleid. “Eind 2017 heb ik met Maria Stam gepraat over PRO Sliedrecht en ben erover na gaan denken. Het is natuurlijk wel makkelijk dat je een ingang hebt. Sinds april 2018 gaan meekijken, en fractievergaderingen bijwonen. Na de vakantie raadsvergaderingen bij gaan wonen. Vervolgens een gesprek gehad met het bestuur; die vroegen: ‘Wat zijn je plannen. Burgerraadslid worden, raadslid?’ Dat idee heb ik wel, maar ik bekijk het op de langere termijn. Als je er zit, wil je het goed doen. En met ons gezin en werk moet ik er niet gelijk instappen, ik denk dat het geleidelijk gaat. Verschillende leden heb ik al wel een keer gezien en gesproken in de Moonshine, ik hoop ze in de naaste periode beter te leren kennen.”