Vragen Tablis Wonen

14-03-2023

Update 28 maart. 

Lees hier de antwoorden.

Wat vooraf ging

Op 10 maart verscheen er een ingezonden brief https://sliedrecht24.nl/ingezonden-brief-tablis-wonen-laat-bewoners-in-de-kou-staan/ 

Hierop verschenen er diverse reacties vanuit andere complexen in Sliedrecht. Hoewel het geen gemeentelijke taak meer is zijn er wel afspraken gemaakt tussen de gemeentes en de regio en de woningbouw organsiaties. Dit zijn de zogenaamde PALT afspraken  ( hier te lezen).

Om helder te krijgen wat er nu gaande is hebben wij deze vragen gesteld:

Geacht college

Op 10 maart 2023 lazen wij dit bericht op Sliedrecht24 - https://sliedrecht24.nl/ingezonden-brief-tablis-wonen-laat-bewoners-in-de-kou-staan/

De fractie van PRO Sliedrecht heeft daarnaast de Prestatie Afspraken Lange Termijn 2016 – 2025 nog eens nagelezen.

Daarin staat:

7.6.5. Leefbaarheid

Tablis Wonen wil bijdragen aan rustig woongenot en een schone, veilige leefomgeving voor haar huurders.  Door het scheiden van wonen en zorg moeten ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Ook andere groepen die voorheen intramuraal werden opgevangen wonen meer zelfstandig met hulp op afstand. De gemeente en corporatie en (georganiseerde) bewoners zetten zich samen vanuit de eigen verantwoordelijkheden (gemeente: zorg, 42 corporatie: huisvesting, bewoners: eigen kracht/initiatieven) in om dit op een goede manier te organiseren en te faciliteren.

7.6.4. Achtervang

Bij het opnieuw aangaan van de achtervang overeenkomst ten behoeve van Tablis Wonen zijn de volgende afspraken gemaakt.

1. Tablis Wonen zal jaarlijks een toelichting geven op haar investeringen, en de wijze waarop deze worden gefinancierd.
2. Tablis Wonen zal projecten binnen Sliedrecht zo nodig financieren met gebruik van de borging van de gemeente Sliedrecht (op basis van de achtervang overeenkomst).
3. Tablis Wonen zal de achtervang van de gemeente Sliedrecht alleen inzetten voor projecten in de gemeente Sliedrecht.

Wij hebben nu  de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met deze problematiek, en dan betreft het niet alleen de situatie van de brievenschrijfster maar ook de in de reactie genoemde andere verhalen vanuit complexen van Tablis Wonen
  2. Indien dat zo is welke activiteiten zijn er dan ondernomen tot een vergelijk / oplossing te komen tussen de bewoners en Tablis Wonen 
  3. Op welke wijze worden de in 7.6.5  gemaakte afspraken geavaleerd?
  4. Zijn er projecten in Sliedrecht die vallen onder de in 7.6.4. genoemde overeenkomst. Wij zoeken het aantal wooneenheden in deze.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van PRO Sliedrecht

Timo Pauw  Raadslid

het antwoord volgt binnen 10 dagen

 

 


Reacties

Geen reacties

Laat een reactie achter

* Dit veld is verplicht
Vragen Tablis Wonen